Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Thứ sáu - 01/12/2017 16:07

1. ĐCHP-ÂM VỊ HỌC-KNN
2. ĐCHP-ANH VĂN 6-KNN
3. ĐCHP-BIÊN DỊCH A-V1-KNN
4. ĐCHP-BIÊN DỊCH A-V2-KNN
5. ĐCHP-BIÊN DỊCH A-V3-KNN
6. ĐCHP-BIÊN DỊCH CHUYÊN NGÀNH A-V-KNN
7. ĐCHP-CÚ PHÁP HỌC-KNN
8. ĐCHP-DỊCH NÓI A-V2-KNN
9. ĐCHP-DỊCH VIẾT A-V1-KNN
10. ĐCHP-DỊCH VIẾT A-V2-KNN
11. ĐCHP-ĐỌC BÁO CHÍ-KNN
12. ĐCHP-ĐỌC TIẾNG ANH 3-VB2-KNN
13.  ĐCHP-ĐỌC VIẾT MỞ RỘNG-KNN
14.ĐCHP-GIÁO DỤC HỌC ĐC&PT-KNN
15. ĐCHP-HÌNH THÁI HỌC-KNN
16. ĐCHP-KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG-KNN
17. ĐCHP-KỸ NĂNG TỔ CHỨC HỌP HỘI NGHỊ-KNN
18. ĐCHP-LÝ LUẬN VÀ PPGD TIẾNG ANH 1-KNN
19. ĐCHP-LÝ LUẬN VÀ PPGD TIẾNG ANH 2-KNN
20. ĐCHP-LÝ LUẬN VÀ PPGD TIẾNG ANH 3-KNN
21. ĐCHP-LÝ THUYẾT BIÊN PHIÊN DỊCH-KNN
22. ĐCHP-NGHE GHI CHÚ TIẾNG ANH 1-KNN
23. ĐCHP-NGHE GHI CHÚ TIẾNG ANH 2-KNN
24. ĐCHP-NGHE NÓI MỞ RỘNG-KNN
25. ĐCHP-NGHE TIẾNG ANH 2-KNN
26. ĐCHP-NGHE TIẾNG ANH 3-KNN
27. ĐCHP-NGỮ ÂM HỌC-KNN
28. ĐCHP-NGỮ NGHĨA HỌC-KNN
29. ĐCHP-NHẬP MÔN KINH DOANH-KNN
30. ĐCHP-NHẬP MÔN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH -KNN
31. ĐCHP-NÓI TIẾNG ANH 2-KNN
32. ĐCHP-NÓI TIẾNG ANH 3-KNN
33. ĐCHP-NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG 1-KNN
34. ĐCHP-PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN-KNN
35. ĐCHP-PHIÊN DỊCH AV 1-KNN
36. ĐCHP-PHIÊN DỊCH AV 3-KNN
37. ĐCHP-PHIÊN DỊCH CHUYÊN NGÀNH AV-KNN
38. ĐCHP-PHƯƠNG PHÁP GD TIẾNG ANH 1-CĐ-KNN
39. ĐCHP-PHƯƠNG PHÁP GD TIẾNG ANH 2-CĐ-KNN
40. ĐCHP-PHƯƠNG PHÁP GD TIẾNG ANH 2-ĐH-KNN
41. ĐCHP-Quản trị hành chính nhà nước –quản lý nhà nước về giáo dục-KNN
42. ĐCHP-Sử dụng CNTT trong giảng dạy -KNN
43. ĐCHP-THỰC TẬP GIẢNG DẠY-KNN
44. ĐCHP-THỰC TẬP PHIÊN DỊCH HỘI NGHỊ-KNN
45. ĐCHP-TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 1-KNN
46. ĐCHP-TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 2-CĐ-KNN
47. ĐCHP-TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 2-ĐH-KNN
48. ĐCHP-Tiếng Anh chuyên ngành Quảng cáo - Tiếp thị-KNN
49. ĐCHP-TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG-KNN
50. ĐCHP-TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN 1-KNN
51. ĐCHP-TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN 2-KNN
52. ĐCHP-TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN 3-KNN
53. ĐCHP-TIẾNG PHÁP 1-KNN
54. ĐCHP-TIẾNG PHÁP 2-KNN
55. ĐCHP-TIẾNG PHÁP 3-KNN
56. ĐCHP-TIẾNG PHÁP 4-KNN
57. ĐCHP-TIẾP THỊ HỌC NHẬP MÔN-KNN
58. ĐCHP-VĂN BẢN THƯƠNG MẠI-KNN
59. ĐCHP-VIẾT TIẾNG ANH 1-KNN
60. ĐCHP-VIẾT TIẾNG ANH 2-KNN
61. ĐCHP-VIẾT TIẾNG ANH 3-KNN
62. ĐCHP-VIẾT TIẾNG ANH 4-KNN 

Danh mục

Tuyển sinh thạc sỹ