Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung

Thứ năm - 07/12/2017 09:20

1.ĐCHP-CÚ PHÁP TIẾNG TRUNG QUỐC-KNN

2.ĐCHP-ĐẤT NƯỚC HỌC TRUNG QUỐC 1-KNN

3.ĐCHP-Đất nước học Trung Quốc 2-KNN

4.ĐCHP-DỊCH NÓI CHUYÊN NGÀNH TIẾNG TRUNG-KNN

5.ĐCHP-DỊCH VĂN BẢN HỘI NGHỊ TIẾNG TRUNG-KNN

6.ĐCHP-DỊCH VIẾT CHUYÊN NGÀNH TIẾNG TRUNG-KNN

7.ĐCHP-ĐỌC HIỂU BÁO CHÍ TIẾNG TRUNG -KNN

8.ĐCHP-ĐỌC TỔNG HỢP TIẾNG TRUNG-KNN

9.ĐCHP-Hán ngữ cổ đại-KNN

10.ĐCHP-KỸ NĂNG GIAO TIẾP VĂN PHÒNG – TIẾNG TRUNG (HK6)-KNN

11.ĐCHP-KỸ NĂNG TỔ CHỨC HỌP VÀ HỘI NGHỊ-KNN

12.ĐCHP-LỊCH SỬ TRUNG QUỐC -KNN

13.ĐCHP-LỊCH SỬ VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG-KNN

14.ĐCHP-NGHE GHI CHÚ TIẾNG TRUNG-KNN

15.ĐCHP-NGHỆ THUẬT NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG TIẾNG TRUNG-KNN

16.ĐCHP-NGHE TIẾNG TRUNG 1 -KNN

17.ĐCHP-NGHE TIẾNG TRUNG 2 -KNN

18.ĐCHP-NGHE TIẾNG TRUNG 3 -KNN

19.ĐCHP-NGHE TIẾNG TRUNG 4 -KNN

20.ĐCHP-NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – TIẾNG TRUNG-KNN

21.ĐCHP-NHẬP MÔN NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC-KNN

22.ĐCHP-NHẬP MÔN NGÀNH NNTQ-KNN

23.ĐCHP-NÓI TIẾNG TRUNG 1 -KNN

24.ĐCHP-NÓI TIẾNG TRUNG 2 -KNN

25.ĐCHP-NÓI TIẾNG TRUNG 3-KNN

26.ĐCHP-NÓI TIẾNG TRUNG 4 -KNN

27.ĐCHP-NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG TIẾNG TRUNG-KNN

28.ĐCHP-PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG-KNN

29.ĐCHP-PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC -KNN

30.ĐCHP-QUAN HỆ CÔNG CHÚNG-KNN

31.ĐCHP-SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ-KNN

32.ĐCHP-TIẾNG TRUNG – VIẾT TIẾNG TRUNG 1 -KNN

33.ĐCHP-TIẾNG TRUNG – VIẾT TIẾNG TRUNG 2 -KNN

34.ĐCHP-TIẾNG TRUNG CHUYÊN NGÀNH KINH THƯƠNG-KNN

35.ĐCHP-TIẾNG TRUNG QUỐC 1-KNN

36.ĐCHP-TIẾNG TRUNG QUỐC 2-KNN

37.ĐCHP-TIẾNG TRUNG QUỐC 3-KNN

38.ĐCHP-TIẾNG TRUNG QUỐC 4-KNN

39.ĐCHP-TIẾNG TRUNG QUỐC 5-KNN

40.ĐCHP-TIẾNG TRUNG TỔNG HỢP 1-KNN

41.ĐCHP-TIẾNG TRUNG TỔNG HỢP 2-KNN

42.ĐCHP-TIẾNG TRUNG TỔNG HỢP 3 -KNN

43.ĐCHP-TIẾNG TRUNG–KỸ NĂNG GIAO TIẾP KINH THƯƠNG-KNN

44.ĐCHP-TỪ PHÁP TIẾNG TQ-KNN

45.ĐCHP-VĂN BẢN HÀNH CHÁNH TIẾNG TRUNG -KNN

46.ĐCHP-VĂN BẢN THƯƠNG MẠI – TIẾNG TRUNG -KNN

Danh mục

Tuyển sinh thạc sỹ