SINH VIÊN KHÓA 2016 - LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” NĂM HỌC 2017 – 2018

Thứ năm - 20/07/2017 19:45

Phòng CT-TC-CTSV thông báo lịch Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2017 - 2018 (Dành cho Sinh viên năm II - khóa 2016) (sinh viên xem lịch sinh hoạt tại đây

Tác giả bài viết: Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác Sinh viên

Danh mục

Tuyển sinh thạc sỹ