Đề cương chương trình đào tạo ngành Quan hệ quốc tế (chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Chính trị - Ngoại giao)

Thứ ba - 29/08/2017 09:43

1. An ninh Châu á - Thái Bình Dương

2. Báo chí thông tin đối ngoại

3. Châu Á học hiện đại

4. Chính sách đối ngoại Việt Nam

5. Chính sách đối ngoại các nước châu Á

6. Chính trị học

7. Đàm phán quốc tế

8. Địa chính trị

9. Hội nhập và xung đột văn hóa

10. Hợp đồng thương mại quốc tế

11. Hoạt động phát triển kỹ năng nói tiếng Anh - CN1

12. Hoạt động phát triển kỹ năng nói tiếng Anh - CN2

13. Kỹ năng tiếng Anh văn phòng

14. Kỹ năng viết biên bản và báo cáo tiếng Anh

15. Kỹ năng đọc - viết tiếng Anh trong Quan hệ quốc tế

16. Kỹ năng tranh luận tiếng Anh

17. Kỹ năng viết báo

18. Kỹ năng viết báo in

19. Kỹ năng xin tài trợ

20. Lịch sử thế giới cận hiện đại

21. Lịch sử văn minh thế giới (2TC)

22. Lịch sử văn minh thế giới (3TC)

23. Lịch sử Quan hệ quốc tế

24. Lý thuyết Quan hệ quốc tế

25. Lễ tân ngoại giao

26. Mỹ học

27. Nhập môn ngành Quan hệ quốc tế

28. Nghiên cưu thị trường

29. Phát ngôn viên tổ chức

30. Phân tích nội dung truyền thông

31. Quan hệ quốc tế - Lễ tân ngoại giao

32. Quan hệ chính quyền

33. Quan hệ kinh tế quốc tế

34. Quan hệ lao động

35. Quan hệ công chúng

36. Quan hệ công chúng và quảng cáo

37. Quản trị sự kiện

38. Quản trị dự án Quan hệ công chúng

39. Soạn thảo hợp đồng

40. Soạn thảo thư tín thương mại

41. Soạn thảo văn bản đối ngoại

42. Soạn thảo thư tín thương mại - văn bản đối ngoại

43. Soạn thảo văn bản quan hệ công chúng

44. Toàn cầu hóa

45. Tiếp thị căn bản

46. Tiếp thị sự kiện (2TC)

47. Tiếp thị sự kiện (3TC)

48. Truyền thông trực tuyến

49. Truyền thông doanh nghiệp

50. Ứng xử trong quan hệ công chúng

51. Văn hóa giao tiếp

52. Văn hóa tổ chức

53. Viết báo chíViết báo điện tử

54. Viết kịch bn truyền hình

55. Xử lý khủng hoảng

56. Đề cương - An ninh xung đột quốc tế

57. Đề cương - Các vấn đề toàn cầu trong QHQT hiện đại

58. Đề cương - Chính sách đối ngoại các nước Âu - Mỹ

59. Đề cương - Kỹ năng Quan hệ công chúng

60. Đề cương - Nhiếp ảnh - Quay phim

61. Đề cương - Phương pháp NCKH

62. Đề cương - Quan hệ các nước ASEAN và Việt Nam

63. Đề cương - Quan hệ công chúng và thương hiệu

64. Đề cương - Xã hội học đại cương

Nguồn tin: Khoa QHQT

 Từ khóa: đề cương

Danh mục

Tuyển sinh thạc sỹ