Đề cương chương trình đào tạo ngành Quan hệ quốc tế (chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Chính trị - Ngoại giao)

Thứ ba - 29/08/2017 09:43

1. An ninh Châu á - Thái Bình Dương
2. Báo chí thông tin đối ngoại
3. Châu Á học hiện đại
4. Chính sách đối ngoại Việt Nam
5. Chính trị học
6. Đàm phán quốc tế
7. Địa chính trị
8. Hội nhập và xung đột văn hóa
9. Hợp đồng thương mại quốc tế
10. Hoạt động phát triển kỹ năng nói tiếng Anh - CN1
11. Hoạt động phát triển kỹ năng nói tiếng Anh - CN2
12. Kỹ năng tiếng Anh văn phòng
13. Kỹ năng viết biên bản và báo cáo tiếng Anh
14. Kỹ năng đọc - viết tiếng Anh trong Quan hệ quốc tế
15. Kỹ năng tranh luận tiếng Anh
16. Kỹ năng viết báo
17. Kỹ năng viết báo in
18. Kỹ năng xin tài trợ
19. Lịch sử thế giới cận hiện đại
20. Lịch sử văn minh thế giới (2TC)
21. Lịch sử văn minh thế giới (3TC)
22. Lịch sử Quan hệ quốc tế
23. Lý thuyết Quan hệ quốc tế
24. Lễ tân ngoại giao
25. Mỹ học
26. Nhập môn ngành Quan hệ quốc tế
27. Nghiên cưu thị trường
28. Phát ngôn viên tổ chức
29. Phân tích nội dung truyền thông
30. Quan hệ quốc tế - Lễ tân ngoại giao
31. Quan hệ chính quyền
32. Quan hệ kinh tế quốc tế
33. Quan hệ lao động
34. Quan hệ công chúng
35. Quan hệ công chúng và quảng cáo
36. Quản trị sự kiện
37. Quản trị dự án Quan hệ công chúng
38. Soạn thảo hợp đồng
39. Soạn thảo thư tín thương mại
40. Soạn thảo văn bản đối ngoại
41. Soạn thảo thư tín thương mại - văn bản đối ngoại
42. Soạn thảo văn bản quan hệ công chúng
43. Toàn cầu hóa
44. Tiếp thị căn bản
45. Tiếp thị sự kiện (2TC)
46. Tiếp thị sự kiện (3TC)
47. Truyền thông trực tuyến
48. Truyền thông doanh nghiệp
49. Ứng xử trong quan hệ công chúng
50. Văn hóa giao tiếp
51. Văn hóa tổ chức
52. Viết báo chí
53. Viết báo điện tử
54. Viết kịch bản truyền hình
55. Xử lý khủng hoảng

Nguồn tin: Khoa QHQT

 Từ khóa: đề cương

Danh mục

Tuyển sinh thạc sỹ