Đề cương chương trình đào tạo ngành Quan hệ quốc tế (chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Chính trị - Ngoại giao)

Thứ ba - 29/08/2017 09:43

An ninh Châu á - Thái Bình Dương
Báo chí thông tin đối ngoại
Châu Á học hiện đại
Chính sách đối ngoại Việt Nam
Chính sách đối ngoại các nước châu Á
Chính trị học
Đàm phán quốc tế
Địa chính trị
Hội nhập và xung đột văn hóa
Hợp đồng thương mại quốc tế
Hoạt động phát triển kỹ năng nói tiếng Anh - CN1
Hoạt động phát triển kỹ năng nói tiếng Anh - CN2
Kỹ năng tiếng Anh văn phòng
Kỹ năng viết biên bản và báo cáo tiếng Anh
Kỹ năng đọc - viết tiếng Anh trong Quan hệ quốc tế
Kỹ năng tranh luận tiếng Anh
Kỹ năng viết báo
Kỹ năng viết báo in
Kỹ năng xin tài trợ
Lịch sử thế giới cận hiện đại
Lịch sử văn minh thế giới (2TC)
Lịch sử văn minh thế giới (3TC)
Lịch sử Quan hệ quốc tế
Lý thuyết Quan hệ quốc tế
Lễ tân ngoại giao
Mỹ học
Nhập môn ngành Quan hệ quốc tế
Nghiên cưu thị trường
Phát ngôn viên tổ chức
Phân tích nội dung truyền thông
Quan hệ quốc tế - Lễ tân ngoại giao
Quan hệ chính quyền
Quan hệ kinh tế quốc tế
Quan hệ lao động
Quan hệ công chúng
Quan hệ công chúng và quảng cáo
Quản trị sự kiện
Quản trị dự án Quan hệ công chúng
Soạn thảo hợp đồng
Soạn thảo thư tín thương mại
Soạn thảo văn bản đối ngoại
Soạn thảo thư tín thương mại - văn bản đối ngoại
Soạn thảo văn bản quan hệ công chúng
Toàn cầu hóa
Tiếp thị căn bản
Tiếp thị sự kiện (2TC)
Tiếp thị sự kiện (3TC)
Truyền thông trực tuyến
Truyền thông doanh nghiệp
Ứng xử trong quan hệ công chúng
Văn hóa giao tiếp
Văn hóa tổ chức
Viết báo chí
Viết báo điện tử
Viết kịch bản truyền hình
Xử lý khủng hoảng

Nguồn tin: Khoa QHQT

 Từ khóa: đề cương

Danh mục

Tuyển sinh thạc sỹ