Trang chính
Huflit » Khoa Ngoại Ngữ
27.05.2016 07:15

Khoa Ngoại ngữ: Thay đổi hình thức đánh giá cuối kỳ

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi hình thức đánh giá cuối kỳ
 
Xem tiếp...

Khoa NN: Lịch thi học kỳ 1 - lần 2 các lớp VB2 - Liên thông Học kỳ 1 năm học 15 - 16

[25.02.2016 11:11]
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 15 - 16 các lớp văn bằng 2 và liên thông

[Đã đọc: 512]
Xem tiếp...

Khoa NN: Thời khóa biểu và Danh sách khóa 2015 môn Tin học đại cương - các môn Ngoại ngữ 2

[08.10.2015 11:45]
Danh sách và Thời khóa biểu môn Tin học đại cương và Các môn ngoại ngữ 2 Khoa Ngoại ngữ - Khóa 2015

[Đã đọc: 6476]
Xem tiếp...

Khoa NN: Lịch thi HK1 - NH 2013-2014 (Môn Đạo đức học của lớp SA1001)

[30.09.2013 15:02]
Phòng Đào tạo - NCKH công bố lịch thi như sau:

[Đã đọc: 2510]
Xem tiếp...

Khoa NN: Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung (hệ Đại học) dành cho sinh viên khóa 2013

[14.10.2013 15:29]
Khối kiến thức toàn khóa gồm 140 tín chỉ (TC) chưa bao gồm phần kiến thức về giáo dục thể chất (165 tiết) và giáo dục quốc phòng (165 tiết).

[Đã đọc: 6124]
Xem tiếp...

Khoa Ngoại ngữ: Điểm thi môn Ngữ âm học

[12.09.2012 10:21]
Thi lần 1 - HK2 - NH 2011-2012

[Đã đọc: 4736]
Xem tiếp...

Khoa NN: Danh sách cán bộ Giảng viên, Nhân viên

[27.08.2014 09:07]
Danh sách cán bộ Giảng viên, Nhân viên

[Đã đọc: 3121]
Xem tiếp...

Đào tạo HUFLIT

Email sinh viên HUFLIT

Bản tin HUFLIT

HUFLIT thực hiện 3 công khai

văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo

Copyright © 2009 - 2010 www.huflit.edu.vn. All rights reserved.
Email: webmaster@huflit.edu.vn
Hiển thị tốt nhất trên Firefox
Lượt truy cập
Địa chỉ: 155 Sư Vạn Hạnh (nd), phường 13, Quận 10, TP. HCM
Số điện thoại: (+84 8) 38 632 052, Fax: (+84 8) 38 650 991
Thời gian mở trang: 0.106 giây. Số lần truy cập CSDL: 19