Trang chính
Huflit » Khoa Ngoại Ngữ
21.11.2014 03:32

Khoa Ngoại ngữ: Thông báo v/v chọn chuyên ngành Biên phiên dịch, Nghiệp vụ văn phòng, Sư phạm Sinh viên khóa 19 – 2013

Căn cứ vào Chương trình đào tạo, từ Học kỳ 2, năm học 2014-2015, sinh viên khóa 19-2013 sẽ chọn học một trong ba chuyên ngành Biên phiên dịch, Nghiệp vụ văn phòng và Sư phạm. Xem tiếp...

Khoa NN: Thông báo v/v xếp môn học thay thế

[13.08.2014 10:16]
Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo như sau:

[Đã đọc: 1682]
Xem tiếp...

Khoa NN: TKB môn Dẫn luận ngôn ngữ

[12.11.2013 13:58]
Dành cho sinh viên khóa 2013

[Đã đọc: 1708]
Xem tiếp...

Khoa NN: Lịch thi HK1 - NH 2013-2014 (Môn Đạo đức học của lớp SA1001)

[30.09.2013 15:02]
Phòng Đào tạo - NCKH công bố lịch thi như sau:

[Đã đọc: 1533]
Xem tiếp...

Khoa NN: Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung (hệ Đại học) dành cho sinh viên khóa 2013

[14.10.2013 15:29]
Khối kiến thức toàn khóa gồm 140 tín chỉ (TC) chưa bao gồm phần kiến thức về giáo dục thể chất (165 tiết) và giáo dục quốc phòng (165 tiết).

[Đã đọc: 2642]
Xem tiếp...

Khoa Ngoại ngữ: Điểm thi môn Ngữ âm học

[12.09.2012 10:21]
Thi lần 1 - HK2 - NH 2011-2012

[Đã đọc: 3490]
Xem tiếp...

Khoa NN: Danh sách cán bộ Giảng viên, Nhân viên

[27.08.2014 09:07]
Danh sách cán bộ Giảng viên, Nhân viên

[Đã đọc: 698]
Xem tiếp...

Đào tạo HUFLIT

Bản tin HUFLIT

HUFLIT thực hiện 3 công khai

văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo

Copyright © 2009 - 2010 www.huflit.edu.vn. All rights reserved.
Email: webmaster@huflit.edu.vn
Hiển thị tốt nhất trên Firefox
Lượt truy cập
Địa chỉ: 155 Sư Vạn Hạnh (nd), phường 13, Quận 10, TP. HCM
Số điện thoại: (+84 8) 38 632 052, Fax: (+84 8) 38 650 991
Thời gian mở trang: 0.093 giây. Số lần truy cập CSDL: 19