Trang chính
Huflit » Khoa Ngoại Ngữ
22.07.2014 13:48

Khoa NN: Thông báo v/v trả nợ các môn học thuộc hệ niên chế

Vừa qua, Khoa đã tiếp nhận việc đăng ký của các sinh viên có nguyện vọng trả nợ các môn học thuộc hệ niên chế và các môn học không còn trong chương trình đào tạo. Xem tiếp...

Khoa Ngoại ngữ: Thông báo giải quyết trả nợ các môn học thuộc hệ niên chế

[05.05.2014 09:19]
Các môn không còn trong chương trình đào tạo

[Đã đọc: 659]
Xem tiếp...

Khoa NN: TKB môn Dẫn luận ngôn ngữ

[12.11.2013 13:58]
Dành cho sinh viên khóa 2013

[Đã đọc: 1196]
Xem tiếp...

Khoa NN: Lịch thi HK1 - NH 2013-2014 (Môn Đạo đức học của lớp SA1001)

[30.09.2013 15:02]
Phòng Đào tạo - NCKH công bố lịch thi như sau:

[Đã đọc: 1365]
Xem tiếp...

Khoa NN: Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung (hệ Đại học) dành cho sinh viên khóa 2013

[14.10.2013 15:29]
Khối kiến thức toàn khóa gồm 140 tín chỉ (TC) chưa bao gồm phần kiến thức về giáo dục thể chất (165 tiết) và giáo dục quốc phòng (165 tiết).

[Đã đọc: 1548]
Xem tiếp...

Khoa Ngoại ngữ: Điểm thi môn Ngữ âm học

[12.09.2012 10:21]
Thi lần 1 - HK2 - NH 2011-2012

[Đã đọc: 3222]
Xem tiếp...

Khoa Ngoại Ngữ : Danh sách Cán bộ, Giảng viên

[02.12.2009 13:35]
Danh sách Cán bộ, Giảng viên

[Đã đọc: 11569]
Xem tiếp...

Đào tạo HUFLIT

Bản tin HUFLIT

HUFLIT thực hiện 3 công khai

văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo

Copyright © 2009 - 2010 www.huflit.edu.vn. All rights reserved.
Email: webmaster@huflit.edu.vn
Hiển thị tốt nhất trên Firefox
Lượt truy cập
Địa chỉ: 155 Sư Vạn Hạnh (nd), phường 13, Quận 10, TP. HCM
Số điện thoại: (+84 8) 38 632 052, Fax: (+84 8) 38 650 991
Thời gian mở trang: 0.050 giây. Số lần truy cập CSDL: 19