Trang chính
Huflit » Khoa Ngoại Ngữ
23.08.2014 05:59

Khoa NN: Thông báo v/v xếp môn học thay thế

Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo như sau: Xem tiếp...

Khoa NN: Thông báo hủy môn học Xử lý bảng biểu

[13.08.2014 10:12]
Ban Chủ Nhiệm khoa Ngoại ngữ thông báo như sau:

[Đã đọc: 547]
Xem tiếp...

Khoa NN: TKB môn Dẫn luận ngôn ngữ

[12.11.2013 13:58]
Dành cho sinh viên khóa 2013

[Đã đọc: 1376]
Xem tiếp...

Khoa NN: Lịch thi HK1 - NH 2013-2014 (Môn Đạo đức học của lớp SA1001)

[30.09.2013 15:02]
Phòng Đào tạo - NCKH công bố lịch thi như sau:

[Đã đọc: 1433]
Xem tiếp...

Khoa NN: Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung (hệ Đại học) dành cho sinh viên khóa 2013

[14.10.2013 15:29]
Khối kiến thức toàn khóa gồm 140 tín chỉ (TC) chưa bao gồm phần kiến thức về giáo dục thể chất (165 tiết) và giáo dục quốc phòng (165 tiết).

[Đã đọc: 1979]
Xem tiếp...

Khoa Ngoại ngữ: Điểm thi môn Ngữ âm học

[12.09.2012 10:21]
Thi lần 1 - HK2 - NH 2011-2012

[Đã đọc: 3340]
Xem tiếp...

Khoa Ngoại Ngữ : Danh sách Cán bộ, Giảng viên

[02.12.2009 13:35]
Danh sách Cán bộ, Giảng viên

[Đã đọc: 11754]
Xem tiếp...

Đào tạo HUFLIT

Bản tin HUFLIT

HUFLIT thực hiện 3 công khai

văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo

Copyright © 2009 - 2010 www.huflit.edu.vn. All rights reserved.
Email: webmaster@huflit.edu.vn
Hiển thị tốt nhất trên Firefox
Lượt truy cập
Địa chỉ: 155 Sư Vạn Hạnh (nd), phường 13, Quận 10, TP. HCM
Số điện thoại: (+84 8) 38 632 052, Fax: (+84 8) 38 650 991
Thời gian mở trang: 0.051 giây. Số lần truy cập CSDL: 19