Trang chính
Huflit » Khoa Ngoại Ngữ
02.06.2015 12:18

Khoa Ngoại ngữ: Thông báo v/v đổi TKB môn Văn bản Thương Mại (Các lớp BA11)

Khoa Ngoại ngữ: Thông báo v/v đổi TKB môn Văn bản Thương Mại (Các lớp BA11) Xem tiếp...

Khoa Ngoại ngữ: Hướng dẫn đăng ký môn học

[08.12.2014 09:25]
Để việc dạy và học tại Khoa được diễn ra thuận lợi trong HKII, năm học 2014-2015, Khoa thông báo đến sinh viên (SV) một số điểm:

[Đã đọc: 1617]
Xem tiếp...

Khoa NN: TKB môn Dẫn luận ngôn ngữ

[12.11.2013 13:58]
Dành cho sinh viên khóa 2013

[Đã đọc: 2027]
Xem tiếp...

Khoa NN: Lịch thi HK1 - NH 2013-2014 (Môn Đạo đức học của lớp SA1001)

[30.09.2013 15:02]
Phòng Đào tạo - NCKH công bố lịch thi như sau:

[Đã đọc: 1928]
Xem tiếp...

Khoa NN: Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung (hệ Đại học) dành cho sinh viên khóa 2013

[14.10.2013 15:29]
Khối kiến thức toàn khóa gồm 140 tín chỉ (TC) chưa bao gồm phần kiến thức về giáo dục thể chất (165 tiết) và giáo dục quốc phòng (165 tiết).

[Đã đọc: 3640]
Xem tiếp...

Khoa Ngoại ngữ: Điểm thi môn Ngữ âm học

[12.09.2012 10:21]
Thi lần 1 - HK2 - NH 2011-2012

[Đã đọc: 3791]
Xem tiếp...

Khoa NN: Danh sách cán bộ Giảng viên, Nhân viên

[27.08.2014 09:07]
Danh sách cán bộ Giảng viên, Nhân viên

[Đã đọc: 1411]
Xem tiếp...

Đào tạo HUFLIT

Email sinh viên HUFLIT

Bản tin HUFLIT

HUFLIT thực hiện 3 công khai

văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo

Copyright © 2009 - 2010 www.huflit.edu.vn. All rights reserved.
Email: webmaster@huflit.edu.vn
Hiển thị tốt nhất trên Firefox
Lượt truy cập
Địa chỉ: 155 Sư Vạn Hạnh (nd), phường 13, Quận 10, TP. HCM
Số điện thoại: (+84 8) 38 632 052, Fax: (+84 8) 38 650 991
Thời gian mở trang: 0.037 giây. Số lần truy cập CSDL: 19