Trang chính
Huflit » Khoa Ngoại Ngữ
26.10.2016 17:09

Khoa Ngoại ngữ: Chương trình đào tạo các ngành và hướng dẫn đăng ký môn tự chọn

THÔNG BÁO
Về việc hướng dẫn chọn các môn học tự chọn
 
Xem tiếp...

Khoa Ngoại ngữ: Thông báo về việc đăng ký trả nợ môn không có trong học kỳ

[09.06.2016 16:18]
THÔNG BÁO
Về việc đăng ký trả nợ môn không có trong học kỳ
 

[Đã đọc: 2868]
Xem tiếp...

Khoa NN: Thời khóa biểu và Danh sách khóa 2015 môn Tin học đại cương - các môn Ngoại ngữ 2

[08.10.2015 11:45]
Danh sách và Thời khóa biểu môn Tin học đại cương và Các môn ngoại ngữ 2 Khoa Ngoại ngữ - Khóa 2015

[Đã đọc: 7076]
Xem tiếp...

Khoa NN: Lịch thi HK1 - NH 2013-2014 (Môn Đạo đức học của lớp SA1001)

[30.09.2013 15:02]
Phòng Đào tạo - NCKH công bố lịch thi như sau:

[Đã đọc: 2685]
Xem tiếp...

Khoa NN: Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung (hệ Đại học) dành cho sinh viên khóa 2013

[14.10.2013 15:29]
Khối kiến thức toàn khóa gồm 140 tín chỉ (TC) chưa bao gồm phần kiến thức về giáo dục thể chất (165 tiết) và giáo dục quốc phòng (165 tiết).

[Đã đọc: 6934]
Xem tiếp...

Khoa Ngoại ngữ: Điểm thi môn Ngữ âm học

[12.09.2012 10:21]
Thi lần 1 - HK2 - NH 2011-2012

[Đã đọc: 5016]
Xem tiếp...

Khoa NN: Danh sách cán bộ Giảng viên, Nhân viên

[27.08.2014 09:07]
Danh sách cán bộ Giảng viên, Nhân viên

[Đã đọc: 3867]
Xem tiếp...

Đào tạo HUFLIT

Email sinh viên HUFLIT

Bản tin HUFLIT

HUFLIT thực hiện 3 công khai

văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo

Copyright © 2009 - 2010 www.huflit.edu.vn. All rights reserved.
Email: webmaster@huflit.edu.vn
Hiển thị tốt nhất trên Firefox
Lượt truy cập
Địa chỉ: 155 Sư Vạn Hạnh (nd), phường 13, Quận 10, TP. HCM
Số điện thoại: (+84 8) 38 632 052, Fax: (+84 8) 38 650 991
Thời gian mở trang: 0.059 giây. Số lần truy cập CSDL: 19