Trang chính
Huflit » Tuyển Sinh
16.09.2014 15:48

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng 2014

Căn cứ Quy chế tuyển sinh năm 2014

Căn cứ Thông báo số 81/TB-BGDĐT ngày 03/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký năm 2014,

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp.HCM ( DNT ) quyết định điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2014 như sau :
Xem tiếp...

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đại học, cao đẳng chính quy năm 2014 (cập nhật ngày 21/08/2014)

[20.08.2014 15:29]
Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đại học, cao đẳng chính quy năm 2014 cụ thể như sau:

[Đã đọc: 17392]
Xem tiếp...

Thông báo danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 (cập nhật bổ sung ngày 13/8/2014) kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2014 - cập nhật ngày 14/8/2014

[11.08.2014 21:38]
Căn cứ thông báo số 639/TB-BGDĐT ngày 08/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014;

Hội đồng tuyển sinh 2014 Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh công bố danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 (cập nhật bổ sung đến ngày 11/8/2014) cụ thể như sau:

[Đã đọc: 18010]
Xem tiếp...

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đại học, cao đẳng chính quy năm 2014

[09.08.2014 10:16]
Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đại học, cao đẳng chính quy năm 2014 cụ thể như sau:

[Đã đọc: 34753]
Xem tiếp...

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014

[08.08.2014 20:40]
Căn cứ Quy chế tuyển sinh năm 2014;

Căn cứ thông báo số 81/TB-BGDĐT ngày 03/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký năm 2014,

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh quyết định điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2014 như sau :

[Đã đọc: 47493]
Xem tiếp...

Thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2014 (cập nhật ngày 06/8/2014)

[05.08.2014 09:59]
Hội đồng tuyển sinh trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo lịch trình thông tin kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2014 cụ thể như sau:

[Đã đọc: 20775]
Xem tiếp...

Thông báo Tuyển sinh Thạc Sỹ Quản trị kinh doanh Khóa 01 - Năm 2014

[19.06.2014 15:51]
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM thông báo về việc tuyển sinh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh khóa I như sau:

[Đã đọc: 4856]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  [sau]

Đào tạo HUFLIT

Bản tin HUFLIT

HUFLIT thực hiện 3 công khai

văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo

Copyright © 2009 - 2010 www.huflit.edu.vn. All rights reserved.
Email: webmaster@huflit.edu.vn
Hiển thị tốt nhất trên Firefox
Lượt truy cập
Địa chỉ: 155 Sư Vạn Hạnh (nd), phường 13, Quận 10, TP. HCM
Số điện thoại: (+84 8) 38 632 052, Fax: (+84 8) 38 650 991
Thời gian mở trang: 0.031 giây. Số lần truy cập CSDL: 7