Trang chính
Huflit » Tuyển Sinh
27.11.2015 09:44

Kết quả tuyển sinh văn bằng 2 - liên thông hệ vừa làm vừa học đợt tháng 11-2015

Căn cứ Thông báo số 116/TB-BGDĐT ngày 09/03/2015 về Thông báo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và kết quả tuyển sinh kỳ thi ngày 08/11/2015, Hội đồng tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2015 quyết định điểm trúng tuyển: Xem tiếp...

Điểm thi tuyển sinh hệ VLVH tháng 11 năm 2015

[19.11.2015 10:20]
Hội đồng tuyển sinh hệ vừa làm vừa học tháng 11 năm 2015 công bố kết quả điểm thi như sau:

[Đã đọc: 637]
Xem tiếp...

Danh sách thi tuyển sinh hệ vừa làm vừa học - tháng 11 năm 2015

[05.11.2015 11:32]
Danh sách thi tuyển sinh hệ vừa làm vừa học - tháng 11 năm 2015

[Đã đọc: 833]
Xem tiếp...

Danh sách thí sinh miễn thi kỳ tuyển sinh hệ vừa làm vừa học- tháng 11 năm 2015

[03.11.2015 18:05]
Danh sách thí sinh được miễn thi kỳ tuyển sinh hệ vừa làm vừa học kỳ thi tháng 11-2015

[Đã đọc: 694]
Xem tiếp...

Lịch thi tuyển sinh liên thông CĐ lên ĐH và Văn bằng 2 hệ VLVH

[27.10.2015 16:25]
LỊCH THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 VÀ LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC -  THÁNG 11/2015

[Đã đọc: 956]
Xem tiếp...

Lịch ôn tập các môn thi Liên thông và Văn bằng 2 hệ VLVH tháng 10/2015

[09.10.2015 14:44]
Trường thông báo lịch ôn tập các môn đợt thi tuyển sinh hệ VLVH tháng 10/2015 như sau:
[Đã đọc: 1388]
Xem tiếp...

Tuyển sinh hệ VLVH liên thông trình độ cao đẳng lên đại học, đại học văn bằng 2 - Đợt 2 năm 2015

[27.08.2015 17:30]
THÔNG BÁO
TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2
ĐỢT 2 NĂM 2015 (THÁNG 10/2015)
 
 

[Đã đọc: 8219]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 22, 23, 24  [sau]

Đào tạo HUFLIT

Email sinh viên HUFLIT

Bản tin HUFLIT

HUFLIT thực hiện 3 công khai

văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo

Copyright © 2009 - 2010 www.huflit.edu.vn. All rights reserved.
Email: webmaster@huflit.edu.vn
Hiển thị tốt nhất trên Firefox
Lượt truy cập
Địa chỉ: 155 Sư Vạn Hạnh (nd), phường 13, Quận 10, TP. HCM
Số điện thoại: (+84 8) 38 632 052, Fax: (+84 8) 38 650 991
Thời gian mở trang: 0.039 giây. Số lần truy cập CSDL: 7