Giới thiệu tổng quan

Thứ ba - 15/12/2015 15:09


1. Mục tiêu đào tạo của Khoa Kinh tế - Tài chính
Là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo tiêu chí chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực hội tụ cả đức và tài phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là với trình độ tiếng Anh TOEIC trên 550 điểm, tin học theo trình độ MOS - 2013 và tất cả các học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh, vì vậy sau khi tốt nghiệp, sinh viên hoàn toàn có thể làm việc tại các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài thuộc các doanh nghiệp, các ngân hàng, các công ty chứng khoán và các định chế tài chính phi ngân hàng như các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm…. 

2. Chức năng, nhiệm vụ Khoa Kinh tế - Tài chínhChức năng, nhiệm vụ của Khoa Kinh tế Tài chính là đào tạo cử nhân trình độ đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, đạt chuẩn khu vực và quốc tế.
Nghiên cứu khoa học và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước thực hiện các dự án nghiên cứu, trao đổi chương trình giảng dạy trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.

3. Sứ mệnh của khoa Kinh tế - Tài chính
Là đào tạo nguồn nhân lực kế toán- tài chính – ngân hàng chất lượng, trình độ cao sat với nhu cầu xã hội; thông thạo ngoại ngữ, tin học  thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và tài chính  phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM và cả nước.
Khoa Kinh tế - Tài chính sẽ phát triển đào tạo đại học và sau đại học đạt chuẩn khu vực; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và Tài chính; tư vấn, phản biện chính sách kinh tế có uy tín trong nước và khu vực trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.
Tài chính hiện có tổng số 13 cán bộ giảng viên, trong đó có 02 PGS TS, 04 Tiến sĩ, 06 thạc sĩ và 01 đang học thạc sĩ. Tham gia giảng dạy tại Khoa còn có đội ngũ giảng viên cơ hữu của Huflit, các giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường đại học trong và ngoài nước. 
Trong những năm đầu Khoa Kinh tế - Tài chính thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học 02 chuyên ngành:
  • Ngành Kế toán
  • Ngành Tài chính - Ngân hàng

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Kế toán, Tài chính-Ngân hàng được thiết kế theo hệ tín chỉ, dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo, tham khảo các chương trình của các trường đại học Mỹ, Anh, Úc, Malaysia và Singapore (California, Texas, Michigan, London, Cambridge,  New South Wale, Sidney, Help, NUS).
Tuy mới thành lập, nhưng Khoa Kinh tế - Tài chính đã chủ trì tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn định hướng học tậpvà các kỹ năng mềm cho sinh viên năm thứ nhất. Dự kiến đề xuất mở các lớp đào tạo ngắn hạn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Ngân hàngtheo quy định và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường.

THÔNG TIN LIÊN LẠC
Văn phòng Khoa: 302 - 304 Cao Thắng, Phường 12, quận 10, TP HCM
Điện thoại: 08 62733172
Email: khoakinhtetaichinh@huflit.edu.vn
 Từ khóa: kinh tế

Danh mục

Tuyển sinh thạc sỹ