Quy chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

Quy chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

 09:31 07/06/2019

Quy Chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (Ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐ-DDNT, ngày 12/12/2018)

Thông báo về việc đăng ký nơi khám chữa bệnh và sử dụng BHYT  đối với sinh viên năm 2, 3, 4

Thông báo về việc đăng ký nơi khám chữa bệnh và sử dụng BHYT đối với sinh viên năm 2, 3, 4

 10:53 23/11/2018

Để chuẩn bị gia hạn thẻ Bảo Hiểm Y Tế có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2019, Phòng Chính Trị Tổ Chức Công Tác Sinh Viên thông báo đến sinh viên năm 2, 3, 4 như sau:

Tuyển sinh thạc sỹ