Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2018-2019

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2018-2019

 14:56 28/05/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ

 11:24 20/05/2019

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ
(trích Chương trình dào tạo ngành Luật kinh tế ban hành theo Quyết định số 223/QĐ-ĐNT ngày 15 tháng 09 năm 2015
của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh)

Tuyển sinh thạc sỹ