Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2018-2019

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2018-2019

 14:56 28/05/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

Tuyển sinh thạc sỹ