Hướng dẫn xem thời khóa biểu cho sinh viên năm 1 - khóa 2019

Hướng dẫn xem thời khóa biểu cho sinh viên năm 1 - khóa 2019

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả sinh viên năm 1 - khóa...

Danh sách thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2019

Danh sách thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh niêm yết danh sách dự thi tốt nghiệp đợt...

Thông báo lịch thi tốt nghiệp cho sinh viên đợt tháng 8/2019

Thông báo lịch thi tốt nghiệp cho sinh viên đợt tháng 8/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên các lớp đào tạo theo hệ...


Các tin khác

Danh mục

Tuyển sinh thạc sỹ