Các tổ chức trong Trường

Các tổ chức trong Trường

 

Bao gồm: Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và đào tạo, Đảng và các đoàn thể, Văn phòng Hiệu bộ, Văn phòng các khoa và bộ môn:
 

I. Hội đồng trường: NGƯT. GVCC Huỳnh Thế Cuộc, Chủ tịch

 

II. Hội đồng Khoa học và đào tạo: 

1. GS. TS. Nguyễn Ngọc Giao Chủ tịch
2. GS. TS. Bùi Khánh Thế Phó Chủ tịch thường trực
3. GS. VS. Trần Văn Cơ Phó Chủ tịch
4. TS. Nguyễn Mạnh Cường Phó Chủ tịch
5. PGS. TS Lê Cảnh Đại Phó Chủ tịch
6. Th.S Nguyễn Phước Đại Thư ký, Ủy viên
8. TS. Trần Thanh Nhàn Ủy viên
9. Th.S. Vũ Quốc Anh Ủy viên
10. TS. Nguyễn Hồng Hải Ủy viên
11.PGS.TS Đào Duy Huân Ủy viên
12. Th.S Nguyễn Ngọc Huân Ủy viên
13. GS. Trần Kiết Hùng Ủy viên
14. Th.S. Lý Thị Thanh Hương Ủy viên
15. Th. S. Lương Thị Lý Ủy viên
16. TS. Hồ Tấn Sính Ủy viên
17. PGS. TS. Đinh Lê Thư Ủy viên
18. TS. Trần Văn Tiếng Ủy viên
19. TS. Nguyễn Trần Trác Ủy viên
20. TS. Nguyễn Đức Châu Ủy viên
21. Th.S. Bùi Thị Thanh Trúc Ủy viên


III. Đảng và các đoàn thể:

- Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng bộ trong sạch vững mạnh từ 1998 đến 2007 Đảng bộ trong sạch tiêu biểu 2 năm liền 2005, 2006)

 - Công đoàn giáo dục (liên tục được công nhận: Công đoàn vững mạnh xuất sắc) được Thủ tướng tặng Bằng khen năm 2007.

 - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (được nâng cấp Đoàn tương đương Đoàn quận, huyện - liên tục được công nhận Đoàn trường tiên tiến, xuất sắc). 04 năm liền được công nhận cơ sở Đoàn xuất sắc năm học 2003 - 2004, 2004 - 2005, 2005 - 2006 , 2006 - 2007.

 - Hội Sinh viên luôn đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc nhiều năm liền.

 - Hội Cựu chiến binh HUFLIT đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh xuất sắc” trong khối 487 trong 2 năm 2014 và 2015.
 

IV. Văn phòng Hiệu bộ:

1. Phòng Đối ngoại - Tổng hợp - Hành chánh:
- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Trân
- Email liên hệ: contact@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (08) 38.632.052 - Ext: 107

 2. Phòng Đào tạo:
- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Phước Đại
- Phó phòng: ThS. Tăng Phước Đại
- Email liên hệ: daotao@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (08) 38.632.052 - Ext: 108 hoặc 109

3. Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác Sinh viên:
 - Trưởng phòng: Ông Phạm Hồng Kỳ
 - Phó phòng: ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh, TS. Lê Tuấn Sơn
 - Email liên hệ: cttc@huflit.edu.vn
 - Điện thoại: (08) 38.632.052 - Ext: 103 hoặc 104

4. Phòng Quản trị - Tài vụ:
 - Trưởng phòng:  ThS. Huỳnh Thị Nhi
 - Kế toán trưởng: 
 - Email liên hệ: taivu@huflit.edu.vn
 - Điện thoại: (08) 38.632.052 - Ext: 105 hoặc 106

5. Ban Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục:
- Trưởng ban: ThS. Phạm Thị Thanh Uyên
- Phó ban: ThS. Lê Thị Tuyết Anh
- Email: bandbclgd@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (08) 38.632.052 - Ext: 112

6. Ban Khoa học - Hợp tác - Đào tạo sau đại học:
 - Trưởng ban: TS. Trần Quang Nam
 - Trợ lý Trưởng ban: ThS. Nguyễn Trần Bảo Chiêu
 - Email: saudaihoc@huflit.edu.vn
 - Điện thoại: (08) 38.632.052 - Ext: 110

7. Ban Khảo thí:
- Trưởng ban:
- Phụ trách ban: Ông Lý Ngọc Đức
- Phó ban: Ông Đinh Hồng Vân
- Email: khaothi@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (08) 38.632.052 - Ext: 111

8. Trung tâm Truyền thông - Quan hệ doanh nghiệp:
- Giám đốc: ThS. Vũ Quốc Anh
- Email: ttqhdn@huflit.edu.vn, vuquocanh0505@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (08) 38.632.052 - Ext: 113

9. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học:
- Giám đốc: ThS. Hoàng Mộng Long
- Điện thoại: (08) 38.68.1477 - 38.68.1476 (fax)
- Email: coh@huflit.edu.vn
- Website: http://www.coh.edu.vn
- Hotline: 0906.077.088

10. Viện Đào tạo và Nghiên cứu ứng dụng:
- Viện trưởng: 

- Email: itar@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (08) 38.632.052 - Ext: 124

11. Thư viện:
- Chủ nhiệm: Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Email: thuvien@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (08) 38.632.052 - Ext: 122

 

V. Văn phòng Khoa, Bộ môn:

1. Khoa Công nghệ Thông tin:
- Q. Trưởng khoa: Ths. Tôn Quang Toại
- Phó trưởng khoa: 
- Cố vấn khoa: PGS. TS. Lê Hoài Bắc
- Email: vpkhoacntt@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (08) 38.632.052 - Ext: 119

2. Khoa Ngoại ngữ:
- Trưởng khoa: ThS. Bùi Thị Thanh Trúc
- Phó trưởng khoa: ThS. Trần Mỵ Uyên, ThS. Đặng Thị Huệ Trân
- Email: khoangoaingu@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (08) 38.632.052 - Ext: 118

3. Khoa Kinh tế - Tài chính:
- Trưởng khoa: PGS. TS. Đào Duy Huân
- Email: khoakinhtetaichinh@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (08) 62.733.172

4. Khoa Du lịch - Khách sạn:
- Trưởng khoa: TS. Trần Thanh Nhàn
- Phó Trưởng khoa: 
- Email: dulichkhachsan@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (08) 39.707.905

5. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông:
- Trưởng khoa: TS. Trần Văn Tiếng
- Phó trưởng khoa: ThS. Võ Văn Thành Thân
- Email: khoadongphuong@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (08) 38.632.052 - Ext: 115

6. Khoa Quan hệ Quốc tế:
- Trưởng khoa: ThS. Vũ Quốc Anh
- Phó trưởng khoa: ThS. Hồ Thùy Dung
- Email: dir@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (08) 38.632.052 - Ext: 116

7. Khoa Quản trị Kinh doanh Quốc tế:
- Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Ngọc Huân
- Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Quốc Hưng
- Email: qtkdqt@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (08) 22.421.063

8. Khoa Lý luận Chính trị:
- Trưởng khoa: TS. Nguyễn Hồng Hải
- Email: khoalyluanchinhtri@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (08) 38.632.052 - Ext: 117

9. Bộ môn Luật:
- Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Bá Sơn
- Phó trưởng bộ môn: ThS. Võ Thanh Bình Em
- Email: khoaluat@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (08) 38.632.052 - Ext: 120

10. Bộ môn Tiếng Anh không chuyên:
- Trưởng bộ môn: ThS. Lương Thị Lý
- Email: bomontienganh@huflit.edu.vn
- Điện thoai: (08) 38.632.052 - Ext: 121