Giới thiệu
Khoa NN

Giới thiệu ngành Ngôn ngữ Anh

  •   21/03/2017 02:39:32 PM
  •   Đã xem: 3032
  •   Phản hồi: 0

Chỉ nam dành sinh viên áp dụng từ khóa 2015

Chỉ nam dành sinh viên áp dụng từ khóa 2015

  •   24/06/2016 11:15:00 AM
  •   Đã xem: 13616
  •   Phản hồi: 0

Tham khảo chỉ nam khóa 2015

Giới thiệu

Khoa Ngoại Ngữ : Giới thiệu tổng quan

  •   15/12/2015 10:10:00 AM
  •   Đã xem: 2091
  •   Phản hồi: 0

Khoa Ngoại ngữ gồm 2 Bộ môn
- Tiếng Anh
- Tiếng Trung .

Danh mục