Khoa DLKS: Thời khóa biểu và danh sách sinh viên khóa 2015 học môn Tin học đại cương HK1 - năm học 15-16

Khoa DLKS: Thời khóa biểu và danh sách sinh viên khóa 2015 học môn Tin học đại cương HK1 - năm học 15-16

Thứ ba - 15/12/2015 14:50

Thời khóa biểu môn Tin học đại cương  
Danh sách các nhóm (Cập nhật thay đổi danh sách nhóm 1, 2 ngày 5/10/2015) 
 

Đỗ Phi Hưng (Theo Khoa CNTT)