Khoa Kinh tế - Tài chính
KTTC

Giới thiệu ngành Kế toán

 •   21/03/2017 02:18:39 PM
 •   Đã xem: 815
 •   Phản hồi: 0

Chỉ nam dành sinh viên áp dụng từ khóa 2015

Chỉ nam dành sinh viên áp dụng từ khóa 2015

 •   24/06/2016 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 13965
 •   Phản hồi: 0

Tham khảo chỉ nam khóa 2015

Chương trình đào tạo ngành Kế toán (áp dụng từ khóa 2015)

Chương trình đào tạo ngành Kế toán (áp dụng từ khóa 2015)

 •   26/04/2016 10:16:00 AM
 •   Đã xem: 1910
 •   Phản hồi: 0

Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng (áp dụng từ khóa 2015)

Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng (áp dụng từ khóa 2015)

 •   26/04/2016 10:15:00 AM
 •   Đã xem: 1793
 •   Phản hồi: 0

Khoa KT-TC: Thời khóa biểu HK1 - NH 2013-2014

Khoa KT-TC: Thời khóa biểu HK1 - NH 2013-2014

 •   15/12/2015 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 762
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu học chính khóa và các lớp Anh văn của Khoa KT-TC

Thư mời tham gia Hội thảo "Vốn và cấu trúc vốn của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập"

Thư mời tham gia Hội thảo "Vốn và cấu trúc vốn của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập"

 •   15/12/2015 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 1093
 •   Phản hồi: 0

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đang tạo ra những thay đổi nhanh chóng cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Các doanh nghiệp Việt Nam cần có sự thích nghi tương ứng với những thay đổi đang lớn dần để đạt được kết quả hoạt động tốt và khả năng tăng trưởng bền vững. Lĩnh vực tài chính cũng phải chịu những sức ép lớn của quá trình hội nhập. Tài chính doanh nghiệp đứng trước đòi hỏi cần phải tăng cường tính hiệu quả hơn nữa nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng quan về Khoa Kinh Tế Tài Chính

Tổng quan về Khoa Kinh Tế Tài Chính

 •   15/12/2015 03:09:00 PM
 •   Đã xem: 1470
 •   Phản hồi: 0

Tổng quan về Khoa Kinh Tế Tài Chính