Khoa Ngoại Ngữ : Giới thiệu tổng quan

Khoa Ngoại Ngữ : Giới thiệu tổng quan

Thứ ba - 15/12/2015 10:10

1. Nhiệm vụ chính 

 • Đào tạo chuyên ngành Anh văn 
 • Đào tạo ngành Tiếng Trung 
 • Giảng dạy tiếng Anh cơ sở và tiếng Anh Chuyên ngành cho sinh viên các khối không chuyên ngữ 

2. Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo sinh viên sử dụng thành thạo Anh văn, Trung văn trong dịch thuật và nghiên cứu. có năng lực công tác trong các loại h́ình doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức xă hội…
 • Đào tạo sinh viên có khả năng thích nghi với sự thay đổi của thị trường lao động trên lĩnh vực nghề nghiệp

3. Các ngành đào tạo

Ngành Tiếng Anh với các chuyên ngành

 • Chuyên ngành ANH VĂN BIÊN-PHIÊN DỊCH
 • Chuyên ngành ANH VĂN SƯ PHẠM
 • Chuyên ngành ANH VĂN NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG

Ngành Tiếng Trung với các chuyên ngành

 • Chuyên ngành BIÊN-PHIÊN DỊCH
 • Chuyên ngành NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG

4. Cơ hội nghề nghiệp

 • Các cử nhân Anh văn Biên phiên dịch có thể đảm nhận các vị trí phiên dịch, biên dịch, biên tập, nghiên cứu, giảng dạy … tại các bộ phận của các Sở Ngoại vụ, các bộ phận Đối ngoại của các cơ quan, Bộ, Ngành, các tổ chức Quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp, các trường Đại học, các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình v.v. 
 • Cử nhân Tiếng Trung có thể đảm nhận các vị trí biên phiên dịch tiếng Trung, có khả năng làm việc tại phòng kinh doanh hoặc làm kế toán viên tại các công ty nước ngoài có sử dụng tiếng Trung.
 • Sinh viên của Khoa được thực tập tốt nghiệp ở các công ty, doanh nghiệp để học hỏi kinh nghiệm làm việc thực tế. 
 • Sinh viên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để có thể giảng dạy tiếng Anh ở các trường phổ thông sau khi tốt nghiệp. 
 • Có thể tiếp tục học lên Thạc sĩ ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài.

5. Đội ngũ giảng dạy 

 • Khoa hiện có một đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, nhiệt tình trong giảng dạy, 

6. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

 • Các phòng học đều đươc trang bị hệ thống đèn chiếu hiện đại. 
 • Thư viện Trường có đầy đủ các đầu sách để nghiên cứu

7. Học bổng và du học 

 • Sinh viên của Khoa Ngoại ngữ ngành Anh văn học khá giỏi có nhiều cơ hội được nhận học bổng nước ngoài do các tổ chức cá nhân đang liên kết với Khoa tài trợ.
 Từ khóa: ngoại ngữ