“HUFLIT DANCE CREW” Năm 2017 – Cuộc thi của vũ điệu đam mê

“HUFLIT DANCE CREW” Năm 2017 – Cuộc thi của vũ điệu đam mê

 •   13/04/2017 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 1410
 •   Phản hồi: 0

Học các môn chuyên ngành bằng Ngoại ngữ tại trường HUFLIT có khó không?

Học các môn chuyên ngành bằng Ngoại ngữ tại trường HUFLIT có khó không?

 •   07/04/2017 05:17:00 PM
 •   Đã xem: 543
 •   Phản hồi: 0

Sinh viên Khoa Luật HUFLIT

Giới thiệu Bộ môn Luật HUFLIT

 •   30/03/2017 10:40:43 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0

Giới thiệu Khoa Luật HUFLIT

KTTC

Giới thiệu ngành Tài chính - Ngân hàng

 •   22/03/2017 04:35:16 PM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0

Khoa NN

Giới thiệu ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

 •   22/03/2017 04:19:21 PM
 •   Đã xem: 632
 •   Phản hồi: 0

Khoa NN

Giới thiệu ngành Ngôn ngữ Anh

 •   21/03/2017 02:39:32 PM
 •   Đã xem: 1641
 •   Phản hồi: 0

QTKDQT

Giới thiệu ngành Kinh doanh quốc tế và ngành Quản trị kinh doanh

 •   21/03/2017 02:32:34 PM
 •   Đã xem: 780
 •   Phản hồi: 0

QHQT

Giới thiệu ngành Quan hệ Quốc tế

 •   21/03/2017 02:30:39 PM
 •   Đã xem: 770
 •   Phản hồi: 0

Khoa ĐP

Giới thiệu ngành Đông Phương học

 •   21/03/2017 02:27:10 PM
 •   Đã xem: 1077
 •   Phản hồi: 0

CNTT

Giới thiệu ngành Công nghệ thông tin

 •   21/03/2017 02:23:58 PM
 •   Đã xem: 557
 •   Phản hồi: 0

KTTC

Giới thiệu ngành Kế toán

 •   21/03/2017 02:18:39 PM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0

DL KS

Giới thiệu ngành Quản trị du lịch và lữ hành và ngành Quản trị khách sạn

 •   21/03/2017 02:08:36 PM
 •   Đã xem: 877
 •   Phản hồi: 0

BML

Giới thiệu ngành Luật kinh tế

 •   21/03/2017 02:01:30 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 (2016 - 2017) bậc đại học văn bằng 2 và liên thông đại học

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 (2016 - 2017) bậc đại học văn bằng 2 và liên thông đại học

 •   17/03/2017 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 619
 •   Phản hồi: 0

Trường thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên bậc đại học văn bằng 2 và liên thông đại học như sau:

Hội thảo "Rút ngắn khoảng cách giữa Doanh nghiệp với Nhà trường"

Hội thảo "Rút ngắn khoảng cách giữa Doanh nghiệp với Nhà trường"

 •   21/09/2016 09:32:00 AM
 •   Đã xem: 3284
 •   Phản hồi: 0

Gallery Walk 2016 - Ngày hội Nghiên cứu khoa học

Gallery Walk 2016 - Ngày hội Nghiên cứu khoa học

 •   21/09/2016 08:46:00 AM
 •   Đã xem: 2636
 •   Phản hồi: 0

Chỉ nam dành sinh viên áo dụng từ khóa 2015

Chỉ nam dành sinh viên áo dụng từ khóa 2015

 •   24/06/2016 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 8963
 •   Phản hồi: 0

Tham khảo chỉ nam khóa 2015