VB2: Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 khóa 2016 năm học 2016 - 2017

VB2: Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 khóa 2016 năm học 2016 - 2017

Thứ ba - 23/05/2017 15:19

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 dành cho khóa 2016 hệ đào tạo văn bằng hai.
LichThiKetThucHocPhanHK2 VB2 K2016
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục