Đề cương chi tiết học phần khoa Công nghệ thông tin

Thứ sáu - 28/08/2015 19:41

BẬC ĐẠI HỌC
STT TÊN ĐỀ CƯƠNG
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
1 Chuyên đề .NET và XML
2 Lập trình Java EE
3 Công cụ và môi trường phát triển phần mềm
4 Công nghệ phần mềm
5 Công nghệ phần mềm nâng cao
6 Đồ án 1
7 Đồ án 2
8 Kiểm định chất lượng phần mềm
9 Lập trình Game
10 Lập trình hướng đối tượng
11 Lập trình Java
12 Lập trình trên thiết bị di động
13 Lập trình trên Windows
14 Lập trình web
15 Lập trình web nâng cao
16 Mẫu thiết kế phần mềm
17 Phân tích và thiết kế phần mềm
18 Quản lý dự án phần mềm
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH
19 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
20 Cơ sở trí tuệ nhân tạo
21 Đại số tuyến tính
22 Giải tích
23 Hệ điều hành
24 Kỹ năng mềm
25 Kỹ thuật lập trình
26 Lý thuyết đồ thị
27 Nhập môn công nghệ thông tin
28 Nhập môn lập trình
29 Toán rời rạc
30 Xác suất thống kê
31 Thiết kế đồ họa
32 Tin học đại cương
33 Tin học ứng dụng trong du lịch lữ hành
34 Tin học ứng dụng trong khách sạn nhà hàng
35 Tin học quản lý
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN
36 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
37 Chuyên đề Oracle
38 Cơ sở dữ liệu 
39 Cơ sở dữ liệu nâng cao
40 Cơ sở dữ liệu phân tán
41 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
42 Lập trình quản lý
43 Khai thác dữ liệu
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH
44 An ninh mạng
45 Điện toán đám mây
46 Điều tra tấn công
47 Hệ điều hành mạng
48 Kỹ thuật mật mã
49 Lập trình an toàn
50 Lập trình mạng
51 Lập trình mạng nâng cao
52 Mạng máy tính
53 Mạng máy tính nâng cao
54 Quản trị mạng
55 Thiết kế hệ thống mạng
56 Tổ chức và Quản lý dịch vụ mạng
57 Đồ án 2
58 Mạng không dây
59 Kiểm thử
60 Bảo mật người dùng cuối

BẬC CAO ĐẲNG
STT TÊN ĐỀ CƯƠNG
1 An ninh mạng (CĐ)
2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (CĐ)
3 Chuyên đề Oracle (CĐ)
4 Cơ sở dữ liệu (CĐ)
5 Đại số tuyến tính (CĐ)
6 Giải tích (CĐ)
7 Hệ điều hành Linux (CD)
8 Kỹ năng mềm (CĐ)
9 Lập trình Game (CĐ)
10 Lập trình hướng đối tượng (CĐ)
11 Lập trình Java (CĐ)
12 Lập trình trên thiết bị di động (CĐ)
13 Lập trình trên Windows (CĐ)
14 Lập trình ứng dụng quản lý (CĐ)
15 Lập trình web (CĐ)
16 Lập trình web nâng cao (CĐ)
17 Mạng máy tính (CĐ)
18 Nhập môn công nghệ thông tin (CĐ)
19 Nhập môn lập trình (CĐ)
20 Quản trị cơ sở dữ liệu (CĐ)
21 Quản trị Windows Server (CĐ)
22 Tổ Chức và Quản lý Dịch Vụ Mang (CĐ)
23 Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị (CĐ)
24 Xác suất thống kê (CĐ)
25 Lập trình Java EE (CĐ)
26 Kiểm định chất lượng phần mềm (CĐ)
27 Chuyên đề .NET và XML (CĐ)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC