CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Thứ hai - 01/04/2019 09:53

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
(trích Chương trình dào tạo ngành Ngôn ngữ Anh
ban hành theo Quyết định số 223/QĐ-ĐNT ngày 15 tháng 09 năm 2015
của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh)

           
 • Tên ngành: NGÔN NGỮ ANH
 • Mã ngành: 52 22 02 01
 • Tên chuyên ngành đào tạo:
                         - Biên-Phiên dịch
                         - Nghiệp vụ văn phòng
                         - Sư phạm
                         - Tiếng Anh thương mại
                         - Song ngữ Anh-Trung
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Chuẩn đầu ra[1]:
 • Yêu cầu về kiến thức
 • PLO-K1         Tổng hợp và phát triển kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh vào những tình huống giao tiếp và giao dịch bằng văn bản.
  PLO-K2         Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp xã hội và giao tiếp công sở.
  PLO-K3         Sử dụng tiếng Anh dành cho các lĩnh vực nghề nghiệp mà sinh viên chọn học chuyên sâu một cách thành thạo.
  PLO-K4         Biết phân tích hệ thống âm vị, cấu trúc từ vựng, cấu trúc câu, trường ngữ nghĩa trong tiếng Anh và phân biệt được sự tương đồng và khác biệt của chúng với tiếng Việt.
  PLO-K5         Hiểu biết về phong tục, tập quán, đất nước, con người và xã hội Anh, Mỹ;
  PLO-K6         Nắm vững cách viết một báo cáo khoa học, tiến đến việc thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học nhỏ.
  PLO-K7         Tổng hợp, áp dụng và phát triển kiến thức về một số định hướng nghề nghiệp như: giảng dạy tiếng Anh, biên dịch và phiên dịch, thư ký văn phòng, kinh doanh thương mại, quan hệ công chúng, nghiệp vụ du lịch vào hoạt động nghề nghiệp.
 • Yêu cầu về kỹ năng
 • PLO-S1          Vận dụng hiểu biết về chính trị, pháp luật, xã hội trong đời sống và công việc.
  PLO-S2          Vận dụng hiểu biết về văn hóa-xã hội Việt Nam và văn hóa-xã hội Anh để củng cố bản lĩnh văn hóa dân tộc trong quá trình tiếp xúc với nền văn hóa nước ngoài và hội nhập quốc tế.
  PLO-S3          Sử dụng chính xác tiếng Anh và phối hợp thành thạo các kỹ năng trong giao tiếp như: nghe hiểu, phân tích, tổng hợp thông tin, trình bày, soạn thảo, dịch thuật ở trình độ cao cấp.
  PLO-S4          Phân tích, đánh giá một nghiên cứu khoa học cụ thể, có thể thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học ở cấp độ nhỏ hoặc vừa.
  Ngoài ra, các kỹ năng xã hội và kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp được hình thành và phát triển trong quá trình đào tạo chuyên môn nhằm giúp sinh viên nâng cao hiệu quả học tập, phát huy tiềm năng cá nhân, phát triển các mối quan hệ xã hội theo hướng tích cực đóng góp vào định hướng chiến lược của tổ chức mà sinh viên sẽ tham gia làm việc.
  PLO-S5          Biết tổ chức việc học và tự học
  PLO-S6          Biết lắng nghe, phân tích tình huống giao tiếp để có ứng xử phù hợp
  PLO-S7          Thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ, công cụ truyền thông hỗ trợ, các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp để thuyết trình và xử lý tình huống giao tiếp
  PLO-S8          Xác định, phân tích, lựa chọn cách giải quyết hiệu quả đối với các vấn đề phát sinh trong công việc
  PLO-S9          Xác định trách nhiệm cá nhân, mục tiêu hoạt động của nhóm, thể hiện hợp tác tích cực với các thành viên khác.
 • Yêu cầu về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
 • PLO-A1          Cảm thụ được vai trò quan trọng của đạo đức, trách nhiệm công dân đối với xã hội và cộng đồng.
  PLO-A2          Thể hiện ý thức, trách nhiệm, và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.
  PLO-A3          Thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật và tôn trọng nội qui nơi làm việc.
  PLO-A4          Linh hoạt, tích cực làm việc trong mọi điều kiện.
  PLO-A5          Thể hiện bản lĩnh, tự tin, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.
  PLO-A6          Tổ chức việc học tập hiệu quả và phát triển khả năng học tập suốt đời nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng cuộc sống.
 • Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
 • Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh bậc đại học có khả năng làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn sau:
  • Giảng dạy tiếng Anh tại các trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học hoặc các cơ sở giáo dục có đào tạo tiếng Anh như trường ngoại ngữ, trung tâm ngoại ngữ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, công ty hoặc cơ quan có nhu cầu...
  • Biên dịch và phiên dịch tiếng Anh trong các văn phòng công ty, doanh nghiệp, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, và các tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài có sử dụng tiếng Anh
  • Làm nhân viên, chuyên viên hành chánh, thư ký, trợ lý trong các văn phòng công ty, doanh nghiệp, trường học, cơ sở đào tạo, và các tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài có sử dụng tiếng Anh.
  • Tham gia làm việc trong các lĩnh vực ngành nghề cần vận dụng kỹ năng sử dụng tiếng Anh theo nhu cầu của nhà tuyển dụng như dịch vụ du lịch, lữ hành, doanh nghiệp nhỏ và vừa v.v.
 • Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
 • Trong quá trình đào tạo, cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh bậc đại học được phát triển những kỹ năng học tập và nghiên cứu cần thiết để tiếp tục học tập hoặc nghiên cứu ở các bậc học cao hơn trong các chuyên ngành như: ngôn ngữ học, ngôn ngữ học ứng dụng, giảng dạy tiếng Anh, nghiên cứu văn hóa và văn minh Anh/Mỹ, quản trị kinh doanh hoặc các ngành học khác đòi hỏi kỹ năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.
 • Các chương trình đào tạo tham khảo
 • Học viện Ngoại giao Việt Nam – Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh. Link: http://www.dav.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-cao-dang/118-chuong-trinh-dao-tao-cu-nhan-nganh-ngon-ngu-anh.html
 • Đại học Cần Thơ – Chương trình Đào tạo ĐH ngành NN Anh
 • Link: https://www.ctu.edu.vn/ctdt/k40/81_CDR_52220201_NgonNguAnh.pdf
 • Đại học Cần Thơ – Chương trình Đào tạo ĐH ngành NN Anh, chuyên ngành Biên Phiên dịch.
 • Link:https://www.ctu.edu.vn/ctdt/k40/82_CDR_52220201_NgonNguAnh_BienDichPhienDichTieng.pdf
 • Đại học Cần Thơ – Chương trình Đào tạo ĐH ngành NN Anh, chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh
 • Link: https://www.ctu.edu.vn/ctdt/k40/79_CDR_52140231_SuPhamTiengAnh.pdf
 • Đại học Kinh tế-Tài chính - Chương trình đào tạo ngành NN Anh
 • Link: https://www.uef.edu.vn/newsimg/daotao/DH%20NNA.pdf
 • University of Hong Kong – English Studies
 • Link: http://www.english.hku.hk/4yres.htm
 • The University of Winnipeg
 • Link: https://www.uwinnipeg.ca/academics/calendar/docs/engl.pdf
 • The Ohio State University
 • Link: https://english.osu.edu/undergrad-studies/prospective-student/faqs Ghi chú: Một số thuật ngữ
  • Ed%20Literature%20Track%20for%20English%20Major_0.pdf
 • PLO (Professional Education Learning Outcome): Kết quả học tập của các học phần giáo dục chuyên nghiệp
 • K (Knowledge): Kiến thức
 • S (Skill): Kỹ năng
 • A (Attitude): Thái độ
 

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Danh mục