CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Thứ hai - 01/04/2019 09:58

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
(Trích Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc ban hành theo Quyết định số 223/QĐ-ĐNT ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh)

 
 

 • Tên ngành: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
 • Mã ngành: 52220204
 • Tên chuyên ngành đào tạo:
 • Nghiệp vụ văn phòng
 • Biên - Phiên dịch
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Chuẩn đầu ra: (Lược trích)
 • Yêu cầu về kiến thức
 • PLO-K01       Tổng hợp và phát triển kiến thức ngôn ngữ Trung Quốc vào những tình huống  giao tiếp và giao dịch bằng văn bản;
  PLO-K02       Sử dụng tiếng Trung Quốc thành thạo trong giao tiếp xã hội và giao tiếp công sở;
  PLO-K03       Sử dụng một cách thành thạo tiếng Trung Quốc dành cho các lĩnh vực nghề nghiệp mà sinh viên chọn học chuyên sâu;
  PLO-K04       Biết phân tích hệ thống ngữ âm, cấu tạo chữ Hán, cấu trúc từ vựng, cấu trúc câu tiếng Trung và phân biệt được sự tương đồng và khác biệt giữa tiếng Trung Quốc với tiếng Việt;
  PLO-K05       Hiểu biết về đất nước, phong tục, tập quán, con người và xã hội Trung Quốc;
  PLO-K06       Nắm vững cách viết một báo cáo khoa học, tiến đến việc thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học nhỏ;
  PLO-K07       Tổng hợp, áp dụng và phát triển kiến thức về một số định hướng nghề nghiệp như: biên dịch và phiên dịch, nghiệp vụ văn phòng, giao dịch kinh doanh.
 • Yêu cầu về kỹ năng:
 • PLO-S01        Vận dụng hiểu biết về chính trị, pháp luật, xã hội trong đời sống và công việc;
  PLO-S02        Vận dụng hiểu biết về văn hóa-xã hội Việt Nam và văn hóa-xã hội Trung Quốc để củng cố bản lĩnh văn hóa dân tộc trong quá trình tiếp xúc với nền văn hóa nước ngoài và hội nhập quốc tế;
  PLO-S03        Sử dụng chính xác tiếng Trung và phối hợp thành thạo các kỹ năng trong giao tiếp như: nghe hiểu, phân tích, tổng hợp thông tin, trình bày, soạn thảo, dịch thuật ở trình độ cao cấp;
  PLO-S04        Phân tích, đánh giá một nghiên cứu khoa học cụ thể, có thể thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học ở cấp độ nhỏ hoặc vừa.
  Ngoài ra, các kỹ năng xã hội và thiết yếu được hình thành và phát triển trong quá trình đào tạo chuyên môn nhằm giúp sinh viên nâng cao hiệu quả học tập, phát huy tiềm năng cá nhân, phát triển các mối quan hệ xã hội theo hướng tích cực đóng góp vào định hướng chiến lược của tổ chức mà sinh viên sẽ tham gia làm việc.
  PLO-S05        Biết tổ chức việc học và tự học;
  PLO-S06        Biết lắng nghe, phân tích tình huống giao tiếp để có ứng xử phù hợp;
  PLO-S07        Thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ, công cụ truyền thông hỗ trợ, các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp để thuyết trình và xử lý tình huống giao tiếp;
  PLO-S08        Xác định, phân tích, lựa chọn cách giải quyết hiệu quả đối với các vấn đề phát sinh trong công việc;
  PLO-S09        Xác định trách nhiệm cá nhân, mục tiêu hoạt động của nhóm, thể hiện hợp tác tích cực với các thành viên khác.
 • Yêu cầu về năng lực tự chủ và trách nhiệm
 •         Nhận thức được vai trò quan trọng của chuẩn mực đạo đức, giá trị văn hóa; thể hiện trách nhiệm công dân đối với xã hội và cộng đồng;
 •         Thể hiện ý thức, trách nhiệm, và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;
 •         Thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui nơi làm việc;
 •         Linh hoạt, tích cực làm việc trong mọi điều kiện;
 •         Thể hiện bản lĩnh, tự tin, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;
 •         Tổ chức việc học tập hiệu quả và phát triển khả năng học tập suốt đời nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng cuộc sống.
 • Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
 • Cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc bậc đại học có khả năng làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn sau:
  • Làm nhân viên, chuyên viên hành chánh, thư ký, trợ lý trong các văn phòng công ty, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài có sử dụng tiếng Trung Quốc.
  • Biên dịch và phiên dịch tiếng Trung trong các văn phòng công ty, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài có sử dụng tiếng Trung Quốc.
  • Tham gia làm việc trong các lĩnh vực ngành nghề cần vận dụng kỹ năng sử dụng tiếng Trung Quốc theo nhu cầu của nhà tuyển dụng như dịch vụ du lịch, lữ hành…  
  • Có khả năng giảng dạy tiếng Trung Quốc như một ngoại ngữ.
 • Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
 • Cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc bậc đại học sẽ phát triển được những kỹ năng học tập và nghiên cứu cần thiết để tiếp tục học tập hoặc nghiên cứu ở các bậc học cao hơn trong các chuyên ngành như: ngôn ngữ học, ngôn ngữ học ứng dụng, nghiên cứu văn hóa và văn minh Trung Quốc, hoặc các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc.
 • Các chương trình đào tạo tham khảo
 • Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Link:http://ulis.vnu.edu.vn/gioi-thieu-ve-chuong-trinh-dao-tao-tieng-trung-quoc-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu/
 • Ngành Ngữ văn Trung Quốc Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
 • Link: http://hcmussh.edu.vn/?ArticleId=d771019c-1053-41da-bd6b-4e8654295682
 • Ngành Sư phạm tiếng Trung Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
 • Link:http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=5999%3Achng-trinh-ao-to-nganh-s-phm-ting-trung-quc&catid=1880%3Achng-trinh-hc&Itemid=3574&lang=vi&site=78
 • Ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế汉语国际教育专业本科培养方案
 • Link: http://jwc.bsu.edu.cn/docs/20170508104914169399.pdf
  Ghi chú: Một số thuật ngữ
 • PLO (Professional Education Learning Outcome): Kết quả học tập của các học phần giáo dục chuyên nghiệp
 • K (Knowledge): Kiến thức
 • S (Skill): Kỹ năng
 • A (Attitude): Thái độ

Tuyển sinh Cao học

Danh mục