Thông báo v/v nhận học bổng của Viện công nghệ kỹ thuật Sài Gòn - SaigonCTT

Thứ bảy - 16/01/2016 16:32

Thực hiện Kế hoạch Tháng Thanh niên 2012; nhằm chăm lo cho đoàn viên, sinh viên; được sự hỗ trợ của Viện công nghệ kỹ thuật Sài Gòn – Saigon CTT, Ban thường vụ Đoàn trường thông báo việc trao học bổng như sau:

1/ Đối tượng nhận học bổng: sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy của HUFLIT (không xét hệ liên thông, văn bằng 2) có kiến thức vững về CNTT.
2/ Số lượng học bổng và giá trị:

 • 05 suất học bổng toàn phần khóa học chuyên viên mạng Cisco CCNA trị giá 19 triệu đồng/suất.
 • 05 suất học bổng toàn phần khóa học Quản trị hệ thống Microsoft Windows Sever 2008 trị giá 19 triệu đồng/suất 
  3/ Thông tin khóa học.
 • Học bổng chỉ có hiệu lực cho đợt khai giảng ngày 02/4/2012.
 • Lớp Chuyên viên mạng Cisco CCNA học vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần từ 08g00 – 12g00; học trong 03 tháng.
 • Lớp Quản trị hệ thống Microsoft Windows Sever 2008 học vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần từ 13g15 – 17g15; học trong 03 tháng.
 • Học bổng không được chuyển nhượng, không có giá trị quy đổi thành tiền; không áp dụng chung với các chế độ ưu đãi khác của SaigonCTT. 
  4/ Tiêu chuẩn xét nhận học bổng.
 • Sinh viên thật sự có nguyện vọng tham gia khóa học, học tập nghiêm túc, chuyên cần suốt khóa học.
 • Ưu tiên sinh viên là cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc; sinh viên đạt các giải thưởng về học thuật, nghiên cứu khoa học, olympic quốc gia tin học, sinh viên 5 tốt.
  5/ Hồ sơ xét nhận học bổng.
 • Sinh viên điền vào “Đơn xét tuyển học bổng SaigonCTT 2012”, nhận tại Phòng truyền thống Đoàn – Hội (Lầu 1, Khu A, 155 Sư Vạn Hạnh).
 • Bảng điểm mới nhất.
 • 01 ảnh 3 x 4 mới chụp trong vòng 6 tháng
  6/ Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, trao học bổng.
 • Hạn chót nhận hồ sơ: 12/3/2012.
 • Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng truyền thống Đoàn – Hội (Lầu 1, Khu A, 155 Sư Vạn Hạnh).
 • Thời gian công bố kết quả xét: 15/3/2012.
 • Thời gian nhận học bổng: 17g40 ngày 23/3/2012 tại Hội trường lầu 6. Ăn mặc lịch sự.
  Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các Đoàn khoa, cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm tục thông báo này và triển khai thông báo đến tận chi đoàn
   
  Nơi nhận:

  - Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường;
  - Ban Thường vụ Đoàn trường;
  - Ban Thư ký Hội Sinh viên trường;
  - Chi uỷ chi bộ - Ban Chủ nhiệm khoa;
  - Đoàn khoa, Liên chi hội trưởng;
  - Lưu VP.

  TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
  BÍ THƯ
   
   (đã ký)
   
  Đinh Hồng Vân

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Danh mục