Khảo sát ý kiến cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Thứ tư - 22/03/2017 10:07

KHẢO SÁT CỰU SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

Thực hiện Kế hoạch 15/KH-ĐNT ngày 13/03/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM, Ban ĐBCL&TTGD tiến hành khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2016 (sau 6 tháng). Trường kính mời các Anh/Chị Cựu Sinh viên thực hiện bảng khảo sát tại đường dẫn: goo.gl/Z1C00H

Tác giả bài viết: TT TT-QHDN

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC