Lịch sinh hoạt công dân năm học 2016 - 2017

Thứ năm - 11/08/2016 17:40

THÔNG BÁO
V/V THAM GIA “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV” NĂM HỌC 2016 – 2017
(dành cho sinh viên khóa 2013, 2014, 2015)
 
            Căn cứ kế hoạch số 59/KH-ĐNT ngày 08/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016 – 2017, nay Phòng CT-TC-CTSV thông báo cụ thể như sau:
 • Thời gian – địa điểm: (đính kèm lịch cụ thể)
 • Thời gian: từ ngày 22/8/2016 – 07/9/2016
 • Địa điểm: Theo lịch đính kèm.
 • Yêu cầu đối với Sinh viên:
 • Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, đúng Khoa, đúng Khóa.
 • Mang theo thẻ sinh viên để thực hiện điểm danh.
 • Điểm danh đầu giờ và cuối giờ mỗi buổi sinh hoạt.
 • Sinh viên vắng ½ thời gian sinh hoạt sẽ không được tính điểm Rèn luyện. Sinh viên không tham gia được đợt sinh hoạt chính của Khoa mình làm phải đơn gửi Ban Chủ nhiệm Khoa và chuyển sang đợt khác.  
 • Ban Chủ nhiệm Khoa:
 • Bố trí và tổ chức cho Giảng viên cố vấn tham dự Chuyên đề 5.
 • Chuyên viên phụ trách CTSV khoa điểm danh và báo cáo tình hình tham dự của sinh viên sau khi kết thúc các đợt sinh hoạt của Khoa (theo mẫu đính kèm, gửi 01 file văn bản có chữ ký của Trưởng khoa về Phòng CT-TC-CTSV và 01 file mềm về địa chỉ email: linhnguyen@huflit.edu.vn).
Phụ lục:
- Lịch sinh hoạt công dân dành cho sinh viên năm 2 - Khóa 2015
- Lịch sinh hoạt công dân dành cho sinh viên năm 3 - Khóa 2014
- Lịch sinh hoạt công dân dành cho sinh viên năm 4 - Khóa 2013

 
 Nơi nhận:
 • BGH  (để báo cáo)
 • Các Khoa (để thực hiện)
 • Lưu VP.
TRƯỞNG PHÒNG
 
(Đã ký)
 
 
Phạm Hồng Kỳ
 
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC