Thời gian biểu giảng dạy và học tập năm học 2017 - 2018

Thứ hai - 28/08/2017 15:23

THỜI GIAN BIỂU GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP
ÁP DỤNG TỪ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

Lưu ý: Sinh viên năm nhất bắt đầu học chính thức từ tuần 2, ngày 4/9/2017. Xem thời khóa biểu cá nhân tại website http://daotao.huflit.edu.vn (Vào mục Xem TKB nhập mã SV để xem, không cần phải đăng nhập) từ ngày 31/8/2017.

1. Biểu đồ kế hoạch học tập và giảng dạy năm học 2017 - 2018: xem tại đường dẫn này.

3. Thời gian biểu tiết học môn lý thuyết và thực hành phòng máy:
Buổi Tiết Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
Sáng 1 06 giờ 45 phút 07 giờ 35 phút
2 07 giờ 35 phút 08 giờ 25 phút
3 08 giờ 25 phút 09 giờ 15 phút
Giải lao 15 phút
4 09 giờ 30 phút 10 giờ 20 phút
5 10 giờ 20 phút 11 giờ 10 phút
6 11 giờ 10 phút 12 giờ 00 phút
Chiều 7 12 giờ 45 phút 13 giờ 35 phút
8 13 giờ 35 phút 14 giờ 25 phút
9 14 giờ 25 phút 15 giờ 15 phút
Giải lao 15 phút
10 15 giờ 30 phút 16 giờ 20 phút
11 16 giờ 20 phút 17 giờ 10 phút
12 17 giờ 10 phút 18 giờ 00 phút
Tối 13 18 giờ 15 phút 19 giờ 05 phút
14 19 giờ 05 phút 19 giờ 55 phút
15 19 giờ 55 phút 20 giờ 45 phút

 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC