Thông báo kết quả xét gia hạn đóng học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017

Thứ sáu - 14/10/2016 17:22

Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác Sinh viên thông báo kết quả việc xét gia hạn đóng học phí đến Trưởng các đơn và sinh viên được biết về thời gian gia hạn đóng học phí học kỳ I năm hoc 2016-2017
TB GIA HAN HP 2

DANH SÁCH: vui lòng xem file đính kèm

Tác giả bài viết: Phòng CT - TC - CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC