Thông báo về lịch tổ chức tập huấn đăng ký môn học cho sinh viên năm 1 - khóa 2017

Thứ ba - 15/05/2018 11:00

Căn cứ kế hoạch tổ chức tập huấn đăng ký môn học dành cho sinh viên năm 1 khóa 2017, Trường thông tin cụ thể lịch  tập huấn như sau:

1. Thời gian – Địa điểm:
  • Thời gian: 06 buổi, từ ngày 22/5/2018 đến ngày 24/5/2018
STT Khoa / Bộ môn Phụ trách quản lý SV
Buổi 1: 8h30 – 11h30, thứ Ba, ngày 22/5/2018
1 Công nghệ thông tin Trợ lý đào tạo khoa
2 Luật + Kinh tế - Tài chính Trợ lý đào tạo khoa, Bộ môn
Buổi 2: 13h30 – 16h30, thứ Ba, ngày 22/5/2018
1 Đông Phương Trợ lý đào tạo khoa
2 Quan hệ quốc tế + ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngoại ngữ) Trợ lý đào tạo khoa
Buổi 3: 8h30 – 11h30, thứ Tư, ngày 23/5/2018
1 Ngoại ngữ (A11701 – A11710) Trợ lý đào tạo khoa
2 Ngoại ngữ (A21701 – A21710) Trợ lý đào tạo khoa
Buổi 4: 13h30 – 16h30, thứ Tư, ngày 23/5/2018
1 Ngoại ngữ (A31701 – A31710) Trợ lý đào tạo khoa
2 Ngoại ngữ (A34701 – A41710) Trợ lý đào tạo khoa
Buổi 5: 8h30 – 11h30, thứ Năm, ngày 24/5/2018
1 Quản trị kinh doanh (KD17) Trợ lý đào tạo khoa
2 Quản trị kinh doanh (KQ17) Trợ lý đào tạo khoa
Buổi 6: 13h30 – 16h30, thứ Năm, ngày 24/5/2018
1 Du lịch - Khách sạn Trợ lý đào tạo khoa
      
Lưu ý: Trường hợp sinh viên có giờ học trùng với buổi tập huấn dành cho sinh viên Khoa thì có thể tham dự các buổi tập huấn khác theo lịch trên để đảm bảo quyền lợi của mình. Sinh viên xem thêm thông báo chi tiết về thời gian tập huấn cho từng khoa do khoa thông báo.
  • Địa điểm: Hội trường lầu 6, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh.
 
2. Nội dung:
Buổi tập huấn được tổ chức có 02 phần, cụ thể như sau:
  • Phần 1: Hướng dẫn các bước đăng ký môn học trực tuyến
  • Phần 2: Thảo luận, giải đáp thắc mắc

Nguồn tin: Phòng Đào tạo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC