Thông báo về việc học môn Giáo dục thể chất 2 của sinh viên năm thứ 2 hệ đại học – Khóa 2016

Thứ năm - 11/01/2018 09:52

THÔNG BÁO
Về việc học môn Giáo dục thể chất 2
của sinh viên năm thứ 2 hệ đại học – Khóa 2016
 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch học môn Giáo dục thể chất 2 (GDTC 2) học kỳ 2, năm học 2017 – 2018  như sau:

1. Đối tượng:
- Sinh viên năm thứ hai bậc Đại học Khóa 2016
- Sinh viên trả nợ môn các khoa (đăng ký tại Phòng Đào tạo,  găp cô Thương, từ 15/01 đến 26/01/2018)

2. Thời gian học: Từ 05/03/2018 đến 26/05/2018
Lịch học môn GDTC cho sinh viên khóa 2016 được bố trí như sau:
- Khoa Ngoại ngữ: Sáng thứ Hai, sáng thứ Năm;
- Khoa Công nghệ thông tin: Chiều thứ Ba, chiều thứ Sáu;
- Khoa Đông Phương: Sáng thứ Ba, sáng thứ Sáu;
- Khoa Quản trị kinh doanh:
     + Các lớp KQ16: Chiều thứ Tư, chiều thứ Bảy;
     + Các lớp KD16: Chiều thứ Hai, chiều thứ Năm;
- Khoa Quan hệ quốc tế: Chiều thứ Ba, chiều thứ Sáu;
- Khoa Du lịch – Khách sạn: Sáng thứ Ba, sáng thứ Sáu;
- Khoa kinh tế - Tài chính: Sáng thứ Tư, sáng thứ Bảy;
- Bộ môn Luật: Sáng thứ Tư, sáng thứ Bảy.

3. Địa điểm: Sân vận động Lam Sơn, 320/1 Trần Bình Trọng, Phường 8, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
- Sáng từ 7g30 đến 11g00;
- Chiều từ 13g30 đền 17g30./.
 
 Nơi nhận:
  • Ban giám hiệu;
  • Các khoa, Bộ môn;
  • Niêm yết bảng thông báo các khoa;
    P.ĐT, Website;
  • Lưu VT.
PT. PHÒNG ĐÀO TẠO
 
  đã ký
  
Nguyễn Phước Đại
 
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC