Ban Giám Hiệu


BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 
 
TS. Nguyễn Anh Tuấn: Hiệu trưởng
  
1653676 540570816058817 877141518 n
 

 ThS. Phạm Thị Thanh Uyên: Phó Hiệu Trưởng

 
img 8980 2

 
   PGS. TS Trần Mạnh Hà: Phó Hiệu Trưởng
 
z2450462119683 aebd5b99d55b4f44c10c3f5aa6349fd0

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ