Các tổ chức trong Trường

Bao gồm: Hội đồng Khoa học và đào tạo, Đảng và các đoàn thể, Văn phòng Hiệu bộ, Văn phòng các khoa và bộ môn:

 I. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
 
1. PGS. TS. Nguyễn Phi Khứ Chủ tịch
2. PGS. TS. Trần Văn Lăng Phó Chủ tịch
3. TS. Phạm Thị Yên Ủy viên Thư ký
4. TS. Nguyễn Đức Cường Ủy viên
5. TS. Nguyễn Hồng Hải Ủy viên
6. TS. Võ Thị Bích Hạnh Ủy viên
7.TS. Bùi Kim Hiếu Ủy viên
8. TS. Phạm Thị Duyên Hồng Ủy viên
9. PGS.TS Đào Duy Huân Ủy viên
10. TS. Châu Ngọc Huy Ủy viên
11. TS. Nguyễn Thị Xuân Lan Ủy viên
12. PGS.TS. Phạm Xuân Lan Ủy viên
13. TS. Trần Thanh Nhàn Ủy viên
14. TS. Nguyễn Thanh Sơn Ủy viên
15. GS. TS. Bùi Khánh Thế Ủy viên
16. TS. Trần Văn Tiếng Ủy viên
17. TS. Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên
18. GS.TS. Phan Thị Tươi Ủy viên
19. PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ Ủy viên


II- ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ: 

- Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” nhiều năm liền, trong đó có 06 năm liền được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu (2002 - 2007). Trong những năm gần đây, Đảng bộ Trường đều đạt "Trong sạch vững mạnh". Đặc biệt, có 2 chi bộ đạt "Trong sạch vững mạnh xuất sắc 3 năm liền 2010 - 2012" và có 4 đảng viên đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền 2010 - 2011, 2011 – 2013”.
- Công Đoàn trường được tặng thưởng Huân chương lao động hạng III (2012); 02 cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 18 cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố; 03 cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; và nhiều bằng khen khác cho các tập thể và cá nhân trong hoạt động công đoàn.
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM với hơn 20 năm hình thành và phát triển đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc hữu ích, có ý nghĩa với cộng đồng và xã hội, được sự ghi nhận từ các cấp lãnh đạo trong và ngoài trường. Bước vào giai đoạn hội nhập,  Đoàn trường tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo trong những hoạt động, không ngừng đổi mới phương thức tổ chức, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao; đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên HUFLIT luôn thực hiện tốt cuộc vận động Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn HUFLIT “Học tốt – Làm hay – Sống đẹp”, cuộc vận động Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên HUFLIT “Bản lĩnh – Văn minh – Nghĩa tình”, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có tinh thần tình nguyện, có trách nhiệm với bản thân và xã hội; nâng cao bản lĩnh hội nhập, quyết tâm không ngừng vươn lên để khẳng định mình. Thành tích đã đạt được: bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên liên tiếp nhiều năm học; bằng khen của chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về các thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện hè Mùa hè xanh nhiều năm liền từ năm 2000 – 2016; bằng khen của Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh về hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên liên tiếp nhiều năm học.
- Hội Sinh viên luôn đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc nhiều năm liền.
- Hội Cựu Chiến Binh trường được quyết định cho phép thành lập ngày 15/07/2002 của Chủ tịch Hội CCB Quận 10, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các cựu chiến binh từng tham gia các hoạt động trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mục đích của Hội là: “Đoàn kết CCB, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam”. Từ năm 2002 đến nay, Hội luôn đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiên tiến”. Đặc biệt, trong 4 năm 2013, 2014, 2015, 2016, Hội CCB HUFLIT đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh xuất sắc” trong khối 487. Trong năm 2015, 2016 tập thể Hội và 2 cá nhân hội viên được Thành Hội tặng bằng khen.

III. VĂN PHÒNG HIỆU BỘ:

1. Phòng Đối ngoại - Tổng hợp - Hành chánh:
 • Trưởng Phòng: ThS. Nguyễn Thị Thiều
 • Email liên hệ: contact@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 107
2.  Phòng Đào tạo:
 • Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng: ThS. Nguyễn Phước Đại
 • Phó Phòng: ThS. Tăng Phước Đại
 • Email liên hệ: daotao@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 108 hoặc 109
3. Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác Sinh viên:
 • Phó Phòng:  ThS. Nguyễn Quốc Hưng
 • Phó Phòng: ThS. Hoàng Thị Kim Thanh,
 • Email liên hệ: cttc@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 103 hoặc 104
4. Phòng Quản trị - Tài vụ:
 • Trưởng Phòng:  ThS. Huỳnh Thị Nhi
 • Email liên hệ: taivu@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 105 hoặc 106
5. Ban Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục:
 • Phó Trưởng Ban, Phụ trách Ban: ThS. Lê Thị Tuyết Anh
 • Phó Ban: 
 • Email: bandbclgd@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 112
6. Ban Khoa học - Hợp tác - Đào tạo sau đại học:
 • Trưởng Ban: PGS.TS Nguyễn Phi Khứ
 • Phó Trưởng Ban: ThS. Nguyễn Văn Xanh
 • Email: saudaihoc@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 110
7. Ban Khảo thí:
 • Phó Trưởng Ban, Phụ trách Ban: Ông Đinh Hồng Vân
 • Phó Trưởng Ban: 
 • Email: khaothi@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 111
8.  Trung tâm Truyền thông - Quan hệ doanh nghiệp:
 • Giám đốc: ThS. Vũ Quốc Anh
 • Email: ttqhdn@huflit.edu.vn, vuquocanh0505@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 113
 9. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học: 10. Trung tâm Quản lý CNTT - Kỹ thuật 11. Thư viện:
 • Chủ nhiệm: Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy
 • Email: thuvien@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 122
 
 IV- VĂN PHÒNG KHOA, BỘ MÔN:

1. Khoa Công nghệ Thông tin:
 • Quyền Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Đức Cường
 • Phó Trưởng Khoa: Ths. Tôn Quang Toại
 • Cố vấn khoa: PGS. TS. Lê Hoài Bắc
 • Email: vpkhoacntt@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 119
2. Khoa Ngoại ngữ:
 • Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Khoa: ThS. Bùi Thị Thanh Trúc
 • Phó Trưởng Khoa: ThS. Trần Mỵ Uyên, ThS. Đặng Thị Huệ Trân
 • Email: khoangoaingu@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 118
3. Khoa Kinh tế - Tài chính: 4. Khoa Du lịch - Khách sạn:
 • Phụ trách Khoa: TS. Phạm Thị Thu Nga
 • Phó Trưởng khoa: 
 • Email: dulichkhachsan@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 39.707.905
5. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông:
 • Trưởng Khoa: TS. Trần Văn Tiếng
 • Phó trưởng Khoa: 
 • Email: khoadongphuong@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 115
6. Khoa Quan hệ Quốc tế:
 • Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Khoa: ThS. Vũ Quốc Anh
 • Phó Trưởng Khoa: 
 • Email: dir@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 116
7. Khoa Quản trị Kinh doanh:
 • Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Ngọc Huân
 • Phó Trưởng Khoa: 
 • Email: qtkdqt@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 22.421.063
8. Khoa Lý luận Chính trị: 9. Khoa Luật:
 • Trưởng Khoa: TS. Bùi Kim Hiếu
 • Phó Trưởng Khoa: ThS. Võ Thanh Bình Em
 • Email: khoaluat@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 120
10. Bộ môn Tiếng Anh không chuyên:

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ