Trung tâm Truyền thông - Quan hệ doanh nghiệp


- Giám đốc: ThS. Vũ Quốc Anh
- Địa chỉ: Tầng trệt khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email: ttqhdn@huflit.edu.vn; vuquocanh0505@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 113