Khoa ĐP: Thời khóa biểu HK1 và Danh sách sinh viên của khóa 2013

Thứ ba - 15/12/2015 13:51

Chú ý: 2 SV Phan Thị Kiều Anh và Lý Ngọc Hưng chưa biết phân chuyên ngành nào - do SV lúc làm thủ tục không liên hệ Phòng để chọn chuyên ngành. SV nhanh chóng liên hệ Phòng Đào tạo để phân ngành và bổ sung vào danh sách trước ngày nhập học (07/10/2013)

Thời khóa biểu 

+ Danh sách sinh viên

  - NB1301-1

  - NB1301-2

  - NB1301-3

  - HQ1301-1

  - HQ1301-2
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC