Khoa QHQT: Thông báo về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp

Thứ ba - 15/12/2015 15:01

  • Thời gian: từ ngày thông báo đến 16g00 ngày 10/11/2015
  • Địa điểm: Văn phòng khoa QHQT
Khoa đề nghị những sinh viên quan tâm đến việc làm khóa luận tốt nghiệp đăng ký theo thời gian và địa điểm trên.
 
TRƯỞNG KHOA
(đã ký)


 Vũ Quốc Anh
 


Đỗ Phi Hưng (Theo Khoa QHQT)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC