Khoa Quan Hệ Quốc Tế: Giới thiệu sơ lược về chương trình giảng dạy

Thứ ba - 15/12/2015 14:55

Văn bằng: Cử nhân
Ngành đào tạo:
- Quan Hệ Quốc Tế - Tiếng Anh
- Quan Hệ Công Chúng – Tiếng Anh
Thời gian đào tạo: 04 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa:   

Khối lượng kiến thức toàn khóa là 210 đơn vị học trình (viết tắt là đvht), không bao gồm phần kiến thức về Giáo dục thể chất (05 đvht) và Giáo dục quốc phòng (165tiết đvht).

Quy trình đào tạo và điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp hoặc thi cuối khóa:   

  • Sinh viên ngành Quan hệ quốc tế hoàn tất 210 đơn vị học trình và đạt điểm trung bình chung tích luỹ (TBCTL) từ 7.0 trở lên được xét để thực hiện và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tương đương với 10 đơn vị học trình.
  •  Sinh viên ngành Quan hệ quốc tế hoàn tất 210 đơn vị học trình và đạt điểm TBCTL từ 5.0 trở lên phải thi cuối khóa các môn:

1. Môn cơ sở: kỹ năng dịch 
2. Môn chuyên ngành về kiến thức đối ngoại, lễ tân
3. Một môn thuộc lý luận chính trị 

Điều kiện dự học

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký vào ngành quan hệ quốc tế đòi hỏi phải có những điều kiện sau:

  • đậu kỳ thi tuyển sinhtheo quy định của Bộ Giáo Dục Đào Tạo
  • có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi tìm hiểu các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hoá, sử, luật…,  quan tâm các hoạt động mang tính xã hội và cộng đồng, thích giao tiếp và các công tác ngoại giao, đối ngoại…

Chuyên ngành đào tạo

- Chuyên ngành Quan Hệ Quốc Tế (IR)

- Chuyên ngành Quan Hệ Công Chúng (PR)
 

Như Tâm (Theo Khoa Quan Hệ Quốc Tế)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC