Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


ĐCHP NGÀNH NGÔN NGỮ TQ VÀ NGÀNH TIẾNG TQ ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC VÀ NGÀNH TIẾNG TRUNG QUỐC ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2015
 
1. ĐCHP-Phương pháp nghiên cứu khoa học-KNN
2. ĐCHP-
Nghe tiếng Trung 1-KNN
3. ĐCHP-Nghe tiếng Trung 2-KNN
4. ĐCHP-Nói tiếng Trung 1-KNN
5. ĐCHP-Nói tiếng Trung 2-KNN
6. ĐCHP-Biên dịch chuyên ngành TRUNG ↔ VIỆT-KNN
7. ĐCHP-Biên dịch hội nghị TRUNG – VIỆT-KNN
8. ĐCHP-Viết tiếng Trung 1-KNN
9. ĐCHP-Viết tiếng Trung 2-KNN
10. ĐCHP-Nghe tiếng Trung 3-KNN
11. ĐCHP-Nghe tiếng Trung 4-KNN
12. ĐCHP-Cú pháp tiếng Trung Quốc-KNN
13. ĐCHP-Nói tiếng Trung 3-KNN 
14. ĐCHP-Nói tiếng Trung 4-KNN
15. ĐCHP-Nói trước công chúng (tiếng Trung)-KNN
16. ĐCHP-Đất nước học TQ1-KNN
17. ĐCHP-Đất nước học TQ2-KNN
18. ĐCHP-Đọc báo chí (tiếng Trung)-KNN
19. ĐCHP-Đọc tổng hợp tiếng Trung-KNN
20. ĐCHP-Đọc-Viết tiếng Trung tiền cao cấp-KNN
21. ĐCHP-Giao tiếp kinh doanh-KNN
22. ĐCHP-nhập môn ngành ngôn ngữ Trung Quốc-KNN
23. ĐCHP-ĐCHP-Nghe ghi chú tiếng Trung-KNN
24. ĐCHP-Phiên dịch chuyên ngành Trung <=> Việt-KNN
25. ĐCHP-Quản trị hành chánh văn phòng-KNN​
26. ĐCHP-Văn học Trung Quốc-KNN
27. ĐCHP-Tiếng Trung chuyên ngành kinh thương-KNN
28. ĐCHP-Soạn thảo văn bản hành chánh (tiếng Trung)-KNN
29. ĐCHP-Soạn thảo văn bản thương mại (tiếng Trung)-KNN
30. ĐCHP-Soạn thảo văn bản tiếng Việt-Lưu trữ hồ sơ-KNN
31. ĐCHP-Tiếng Hán cổ đại-KNN
32. ĐCHP-Tiếng Trung chuyên ngành kinh thương-KNN
33. ĐCHP-Kỹ năng giao tiếp văn phòng (tiếng Trung)-KNN
34. ĐCHP-Kỹ năng tổ chức họp-hội nghị-KNN
35. ĐCHP-Tiếng Trung Quốc 1-KNN
36. ĐCHP-Tiếng Trung Quốc 2-KNN
37. ĐCHP-Tiếng Trung Quốc 3-KNN
38. ĐCHP-Tiếng Trung Quốc 4-KNN
39. ĐCHP-Tiếng Trung Quốc 5-KNN
40. ĐCHP-Từ pháp tiếng TQ-KNN
41. ĐCHP-Kỹ năng tiếng Trung nâng cao-KNN
42. ĐCHP-Kỹ năng về quan hệ công chúng-KNN
43. ĐCHP-Tiếng Trung tổng hợp 1-KNN
44. ĐCHP-Tiếng Trung tổng hợp 2-KNN
45. ĐCHP-Tiếng Trung tổng hợp 3-KNN
46. ĐCHP-Lịch sử TQ-KNN
47. ĐCHP-Lịch sử văn minh phương Đông-KNN
48. ĐCHP-Lý luận và Phương pháp Giảng dạy 1-KNN
49. ĐCHP-Viết tiểu luận tiếng Trung-KNN
50. ĐCHP-Nghe Nói Tiếng Trung Tiền Cao Cấp-KNN