Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP - KHÓA 2017 VÀ SV KHÓA TRƯỚC CÒN NỢ

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP - KHÓA 14.2017 VÀ SV KHÓA TRƯỚC CÒN NỢ
         Ngày 23/6/2020, Khoa QHQT gởi email thông báo về việc thực tập thực tế của SV khóa 14.2017. Nay Khoa gởi mẫu xác nhận thông tin nơi thực tập và đề nghị SV có tham gia thực tập trong đợt hè 2020 (từ tháng 7 đến hết tháng 10 năm 2020) xác nhận vào biểu mẫu bằng cách click vào đường link bên dưới.
 https://bit.ly/3mslMfl
Hạn chót xác nhận: hết ngày 30/9/2020.  
Thời hạn nộp báo cáo thực tập (gồm Giấy Xác nhận thực tập và Báo cáo thực tập): từ 25/12 đến 31/12/2020.
Sáng: từ 08g30 - 11g30
Chiều: 13g30 - 16g15
Khoa QHQT