Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


Danh sách sinh viên đăng ký tham dự Báo cáo chuyên đề Văn háo doanh nghiệp Nhật Bản của chuyên gia kinh tế Fumio Okita

Các bạn sinh viên vui lòng xem danh sách tại đây: http://bit.ly/2onVPSG

Tác giả bài viết: Theo Phòng ĐN-TH-HC