Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


Danh sách thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh niêm yết danh sách dự thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2019 như sau
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh niêm yết danh sách dự thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2019 như sau:

1 - Sinh viên vui lòng << click vào đây >> để xem chi tiết.

2 - Nếu có thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ phòng Đào tạo (số điện thoại: 028 38 629 232, số máy lẻ 108 hoặc 109) trước ngày 22/8/2019.

3 - Xem thêm Thông báo lịch thi tốt nghiệp tại đây: << vui lòng click vào đây >>

Nguồn tin: Phòng Đào tạo