Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


Mẫu phiếu góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển HUFLIT giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Các đơn vị vui lòng tải Mẫu Phiếu góp ý tại đường link: http://bit.ly/2qLCUCb

Tác giả bài viết: (Ban Biên soạn chiến lược)