Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ III - Năm học 2017-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Sinh viên vui lòng xem lịch thi tại đây.
Nội quy phòng thi.

Trân trọng.

Tác giả bài viết: Ban Khảo thí