Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


Thông báo nghỉ học từ 12h45 ngày 24/11/2018

Do ảnh hưởng của bão số 9, để đảm bảo an toàn cho sinh viên, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Trường, Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên của trường như sau:
  • Tất cả sinh viên được nghỉ học kỳ từ 12 giờ 45 ngày 24/11/2018 đến hết ngày 24/11/2018 (từ tiết 7 đến tiết 15).
  • Lịch học bù sẽ được sắp xếp vào tuần dự trữ.

Nguồn tin: Phòng Đào tạo