Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


Thông báo thay đổi lịch thi môn Phần mềm kế toán (2022133) HKII (17-18)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (2017-2018) của môn học Phần mềm kế toán (2022133) đã được thay đổi, sinh viên vui lòng xem lịch thi tại trang cá nhân.
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (2017-2018) của môn học Phần mềm kế toán (2022133) thuộc khoa Kinh tế tài chính đã được thay đổi, cụ thể như sau:
Lịch cũ : ngày 20/6/2018 tại PM1, PM2, PM6, PM8, PMM cơ sở Sư Vạn Hạnh.
Lịch mới: ngày 20 & 21/6/2018 tại phòng D61 cơ sở Cao Thắng.

Sinh viên vui lòng xem lịch thi tại trang cá nhân hoặc danh sách thi theo đường dẫn bên dưới.
Danh sách thi môn Phần mềm kế toán.
Trân trọng.

Tác giả bài viết: Ban Khảo thí