Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO CÁC KHOA VỚI SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 - 2022

  • Căn cứ theo Kế hoạch số 12/KH-ĐNT ngày 14 tháng 3 năm 2022 về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với sinh viên, năm học 2021 – 2022;
  • Căn cứ lịch đăng ký tổ chức đối thoại của các Khoa với sinh viên. Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các Khóa 2018, 2019, 2020 và 2021 về thời gian và địa điểm tham dự buổi Đối thoại, cụ thể như sau:​
 
        Đề nghị sinh viên các Khóa 2018, 2019, 2020 và 2021 tham dự đầy đủ buổi đối thoại theo lịch đính kèm và các Khoa có biện pháp thông báo, nhắc nhở đến các sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.
                                                                                                                                                       
        Trân trọng./.

 

Tác giả bài viết: Phòng CT - CTSV