Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


Thông báo xét tuyển du học Hàn Quốc - HUFLIT

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN DU HỌC HÀN QUỐC - HUFLIT

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Phương Đông thông báo xét tuyển du học Hàn Quốc NH2018-2019. 
Sinh viên vui lòng xem tại thông báo.
- Đối tượng đăng ký: Sinh viên năm 2, 3, 4 (K2015 - K2016 - K2017)
- Thời gian đăng ký: đến hết 11g00 ngày 19/11/2018 tại văn phòng khoa.