Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


Bản tin Mùa Hè Xanh năm 2016 - số 01


BẢN TIN SỐ 1 - CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH NĂM 2016


 

Tác giả bài viết: Đoàn TN - Hội SV HUFLIT

Nguồn tin: Ban Truyền thông Đoàn - Hội HUFLIT