Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


Học bổng tài năng Lương Văn Can cho sinh viên năm học 2016 - 2017


THÔNG BÁO
"HỌC BỔNG TÀI NĂNG LƯƠNG VĂN CAN CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017"

hoc bong luong van can 2016
 
Mời các bạn sinh viên HUFLIT tham gia để có cơ hội nhận những suất học bổng có giá trị cho mình.
 
Thông tin chi tiết tham khảo tại: http://www.lvcfund.org.vn/vi/hoc-bong/hoc-bong-hoc-trong-nuoc.html
 
Theo Phòng CT - TC - CTSV