Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


Lịch sinh hoạt với BCN khoa của Tân Sinh viên khóa 2016

Các bạn sinh viên vui lòng xem lịch và tham dự đầy đủ.
aa
 

Nguồn tin: Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác Sinh viên