Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


Khoa QHQT: Thông báo về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp

Khoa Quan hệ Quốc tế (QHQT) thông báo sinh viên khóa 9.2012 có nguyện vọng làm khóa luận tốt nghiệp trong thời gian tới phải đăng ký danh sách và tên đề tài (dự kiến) làm khóa luận tốt nghiệp. Các thông tin cụ thể sau:
  • Thời gian: từ ngày thông báo đến 16g00 ngày 10/11/2015
  • Địa điểm: Văn phòng khoa QHQT
Khoa đề nghị những sinh viên quan tâm đến việc làm khóa luận tốt nghiệp đăng ký theo thời gian và địa điểm trên.
 
TRƯỞNG KHOA
(đã ký)


 Vũ Quốc Anh
 


Đỗ Phi Hưng (Theo Khoa QHQT)