Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


Văn bằng 2: Kết quả thi tốt nghiệp đợt thi ngày 23-07-2017

Điểm thi tốt nghiệp đợt thi ngày 23/7/2017
Điểm thi tốt nghiệp đợt thi ngày 23/7/2017: click vào đường dẫn.